ME usunęło z projektu regulacji nt. norm jakości węgla kluczowy zapis

ME usunęło z projektu regulacji nt. norm jakości węgla kluczowy zapis
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Zaproponowane normy nie doprowadzą do wycofania z rynku najgorszych rodzajów węgla, a rozporządzenie nie będzie miało wpływu na poprawę jakości powietrzatak Polski Alarm Smogowy podsumowuje przygotowany przez Ministerstwo Energii projekt regulacji nt. norm węgla stosowanego w domowych paleniskach. Skorygowanie propozycji ME zapowiedziała dzisiaj minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz. 

Polski Alarm Smogowy zwraca uwagę, że przedstawiony przez Ministerstwo Energii projekt regulacji w sprawie norm jakości węgla dopuszcza do sprzedaży dla gospodarstw domowych węgiel o wysokiej zawartości siarki. PAS zaznacza, że ME usunęło z jego treści wszelkie wymogi w zakresie zanieczyszczenia węgla siarką.

Zawartość siarki jest tymczasem jednym z kluczowych parametrów określających jakość węgla, a domowe kotły grzewcze – w odróżnieniu od elektrowni – nie są wyposażone w instalacje do odsiarczania spalin, dlatego też zawartość siarki w węglu przeznaczonym do spalania w domowych kotłach i piecach powinna być jak najniższa.

REKLAMA

W projekcie regulacji w sprawie norm węgla poddanym konsultacjom społecznym w lutym 2017 r. zawartość siarki była określona na poziomie od 1 proc. do 1,45 proc. w zależności od rodzaju węgla.

Wiele instytucji i organizacji skrytykowało te poziomy jako zbyt wysokie, w tym Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Cyfryzacji, Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii, Polska Izba Ekologii, Marszałek Województwa Małopolskiego, Marszałek Województwa Mazowieckiego czy organizacje pozarządowe. 

Tymczasem wbrew tym uwagom, w obecnym tekście nie ma żadnych wymogów dotyczących zawartości siarki. W procesie konsultacji wnioski o usunięcie parametru zawartości siarki z norm złożyły spółki Polska Grupa Górnicza oraz Tauron Wydobycie.

Takie normy węgla usankcjonują i utrwalą na wiele lat fatalną jakość powietrza w Polsce. Mimo, iż zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki zmniejszyło się na przestrzeni ostatnich dwóch dekad w skutek wyposażenia przemysłu w instalacje odsiarczania, to wciąż zanieczyszczenie to występuje w miejscowościach, w których ogrzewanie węglowe stanowi główne źródło ciepła. Przykładem jest Żywiec, w którym w styczniu 2017 r. norma Światowej Organizacji Zdrowia dla dwutlenku siarki była przekroczona przez 26 dni – komentuje Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego.

REKLAMA

Polski Alarm Smogowy ocenia, że równie źle wyglądają normy zawartości popiołu, która w propozycji Ministerstwa jest nawet trzykrotnie wyższa niż rekomendacje ekspertów, czy wilgoci, gdzie rozbieżność jest dwukrotna.

W uzasadnieniu projektu ME czytamy, że „biorąc pod uwagę paliwa stałe sprzedawane przez głównych producentów krajowych, a także proponowane w przedmiotowym rozporządzeniu wymagania jakościowe dla paliw stałych, szacuje się, że około 100 proc. węgla koksowego oraz 93,3 proc. węgla energetycznego spełniałoby wprowadzone wymagania jakościowe”.

Mając na uwadze powyższy zapis, Polski Alarm smogowy ocenia, że „samo Ministerstwo Energii przyznaje więc, że normy nie doprowadzą do wycofania z rynku najgorszych rodzajów węgla, a rozporządzenie nie będzie miało wpływu na poprawę jakości powietrza”. 

– Mamy nadzieję, że zapowiadana przez pemiera Morawickiego walka o czyste powietrze nie będzie pustą deklaracją, a projekt rozporządzenia w sprawie norm zostanie zmieniony tak, żeby gwarantować ochronę zdrowia Polaków. Odpowiednie normy jakości węgla są niezbędne do poprawy jakości powietrza w Polsce – dodaje Guła.

Dzisiaj projektem regulacji mającej wyznaczyć normy węgla spalanego w domowych paleniskach ma zająć się Rada Ministrów. Minister przedsiebiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz zapewniła dzisiaj, że propozycja ME zostanie poprawiona i w odpowiedniej ustawie znajdą się normy również dotyczące siarki. 

 Mamy dwie różnice zdania, ale uzgodniliśmy, że Ministerstwo Energii przyjmie dzisiaj nasze uwagi, w tym wprowadzenie ponowne norm dotyczących zawartości siarki – stwierdziła dzisiaj rano w RMF FM minister Jadwiga Emilewicz. 

red. gramwzielone.pl