Dzisiaj startuje nabór wniosków w programie „Czyste powietrze”

Dzisiaj startuje nabór wniosków w programie „Czyste powietrze”
Fot. Wagner & Colbe

Dzisiaj rusza największy w historii krajowy program dofinansowania termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła w polskich domach. Rząd zakłada, że dzięki programowi uda się przeprowadzić termomodernizację 3 milionów domów, co ma się istotnie ograniczyć problem smogu. Preferencyjne finansowanie z programu „Czyste Powietrze” będzie można przeznaczyć m.in. na montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych, a nawet instalacji fotowoltaicznych.

Od dzisiaj drogą elektroniczną będzie można składać wnioski do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu dofinansowania przedsięwzięć, które obejmuje program „Czyste powietrze”.

Ministerstwo Środowisko poinformowało wczoraj, że uruchomienie naboru poprzedziły zakończone pomyślnie testy systemu informatycznego, za pomocą którego będą obsługiwane wnioski.

REKLAMA

Równolegle w całym kraju trwa cykl spotkań, podczas których przedstawiciele resortu środowiska mają informować, jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła.  

Od 4 września br. resort przeprowadził już ponad 400 spotkań, a tylko w tym tygodniu zaplanowanych jest 230. Spotkania odbędą się w każdej gminie w Polsce, a ich aktualny harmonogram znajduje się w zakładce „Czyste Powietrze” na stronie Ministerstwa Środowiska.  

Program „Czyste powietrze” będzie realizowany w latach 2018-2029. Jego budżet opiewa na 103 mld złotych, z czego na finansowanie w formie dotacji przeznaczone zostanie 63,3 mld zł, a na pożyczki 39,7 mld zł.

Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 40 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Właściciele domów, których dochody są najniższe – sięgają do 600 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie domowym – otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu. Wraz z wyższym dochodem maleć będzie poziom dotacji.

Przy dochodach rzędu 1401-1600 zł na osobę dotacja będzie mogła pokryć 40 proc. kosztów kwalifikowanych, a przy dochodach powyżej 1600 zł na osobę przewidziano dotację do 30 proc. – jednak dla tej grupy od przyszłego roku dofinansowanie będzie przyznawane w formie ulgi podatkowej.

Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

REKLAMA

Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym.

Dofinansowanie może objąć inwestycje rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Odnawialne źródła energii w programie „Czyste powietrze”

Dofinansowanie może objąć m.in. montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych czy mikroinstalacji fotowoltaicznych, jednak w przypadku kolektorów i fotowoltaiki będzie można skorzystać tylko z pożyczki.

Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla powietrznych pomp ciepła ustalono na 30 tys. zł, a pomp ciepła odbierających ciepło z gruntu lub wody – na 45 tys. zł.

Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany w przypadku kolektorów ustalono na 8 tys. zł, a mikroinstalacji fotowoltaicznych na 30 tys. zł, przy założeniu do 6 tys. zł/kW (wcześniej NFOŚiGW podawał maks. koszt kwalifikowany dla PV na poziomie 15 tys. zł).

Oprocentowanie zmienne pożyczki wyniesie nie więcej niż WIBOR 3M oraz 70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2 proc. rocznie. Planowany okres spłaty pożyczki to maksymalnie 15 lat.

Więcej o warunkach dofinansowania na OZE w programie „Czyste powietrze” w artykule: Dofinansowanie w programie „Czyste powietrze”. Warunki dla kolektorów, PV i pomp ciepła.

gramwzielone.pl

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o