Unijne dotacje na ciepło dla mieszkańców 6 miast

Unijne dotacje na ciepło dla mieszkańców 6 miast
Gramwzielone.pl (C)

Poprawa efektywności systemów ciepłowniczych w kolejnych miastach będzie możliwa dzięki unijnemu dofinansowaniu przekazanemu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Przekazanie dotacji dla Krosna, Działdowa, Zduńskiej Woli, Mielca i Suwałk przez NFOŚiGW nastąpi dzięki funduszom z działania 1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i chodu” z POIiŚ 2014-2020.

Projekt „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego – etap: ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Grodzka i Piastowska”, zostanie zrealizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie. Spółka jest beneficjentem dotacji z NFOŚiGW w wysokości 3 009 600 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 6 600 786 zł.

REKLAMA

Projekt, którego realizacja potrwa do końca 2020 r., zakłada modernizację sieci ciepłowniczej (ok. 2,71 km), w wyniku której będzie się ona składać z przewodów preizolowanych w zakresie średnic nominalnych od 2xDN25 do 2xDN250. Efektem ekologicznym przedsięwzięcia ma być zmniejszenie zużycia energii pierwotnej  (5 284 GJ/rok), spadek emisji pyłu (0,310 Mg/rok) oraz gazów cieplarnianych (CO2/rok 333,59 ). Te wskaźniki mają zostać osiągnięte w 2020 r.

Dofinansowanie przekazane przez NFOŚiGW ze środków POIiŚ 2014-2020 w wysokości 8 031 810 zł otrzyma Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o. w Działdowie na przedsięwzięcie „Modernizacja systemu ciepłowniczego Działdowa – poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła”, które zostanie zrealizowane do końca listopada 2021 r. Całkowity koszt projektu wyniesie 11 725 822 zł.

Celem jest przebudowa istniejącej sieci cieplnej kanałowej na sieć cieplną preizolowaną, budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami oraz budowa i przebudowa istniejących węzłów cieplnych grupowych i indywidualnych (jedno i dwufunkcyjnych pracujących na potrzeby instalacji c.o. oraz c.w.u.). Wybudowana zostanie sieć ciepłownicza o długości 1 km, a modernizację przejdzie sieć o długości 4,3 km. Powstaną także 42 węzły cieplne.

Efektem ma być zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (36 631,79 GJ/rok), natomiast szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych został przewidziany na poziomie 3 662,99 tony równoważnika CO2/rok. Modernizacja przyczyni się ponadto do spadku emisji pyłów (37,69  Mg/rok).

– Nasze stare sieci w technologii kanałowej są już zużyte i generujemy duże straty na przesyle i dystrybucji. To skłoniło nas do starań o dofinansowanie największej z dotychczasowych inwestycji. Chcemy infrastrukturę w Działdowie unowocześnić i zarazem zapewnić bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców na kolejne dziesięciolecia. Obecny system działa od lat 70., więc ten zmodernizowany tym bardziej powinien posłużyć co najmniej 30-40 lat. Będziemy mieć przy tym zyski środowiskowe, na przykład mniejszą emisję – komentuje prezes PC Sp. z o. o w Działdowie Grzegorz Karczewski.

Dotacja NFOŚiGW w wysokości 6 689 975 zł pomoże zrealizować przedsięwzięcie „ Zmniejszenie strat na przesyle i  dystrybucji ciepła poprzez modernizację przesyłu ciepła w układzie kanałów ciepłowniczych na system rur preizolowanych w Zduńskiej Woli. Budowa nowych przyłączy i węzłów do obiektów ogrzewanych piecami kaflowymi”. Beneficjentem dofinansowania są Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli sp. z o.o. Przedmiotem projektu jest realizacja 6 zadań inwestycyjnych, mających na celu modernizację poszczególnych odcinków sieci ciepłowniczej na terenie Zduńskiej Woli poprzez wymianę najstarszych części przesyłu ciepła w układzie sieci kanałów ciepłowniczych na system rur preizolowanych oraz budowę 6 nowych przyłączy. Całkowity koszt projektu to 9 796 034 zł.

Realizacja inwestycji pozwoli na poprawę stanu technicznego sieci, dzięki czemu zmniejszą się straty generowane w procesie przesyłu oraz ryzyko powstawania awarii w kolejnych latach. Budowa nowych przyłączy zlikwiduje potrzebę wykorzystywania ogrzewania piecowego. W tym projekcie długość wybudowanej sieci ciepłowniczej wyniesie 0,84 km, długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej sięgnie 4,78 km, a także powstanie 6 węzłów cieplnych.

W ramach efektu ekologicznego zmniejszy się zużycie energii pierwotnej (19 666,36 GJ/rok), zaś szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 1 681,36 tony równoważnika CO2/rok. Z kolei spadek emisji pyłów ukształtuje się na poziomie 0,17 Mg/rok. Prace przy inwestycji potrwają do końca września 2020 r. Efekt ekologiczny ma zostać osiągnięty w tym samym czasie.

REKLAMA

– Podjęliśmy działania związane z kamienicami komunalnymi, przekonując zarządców, aby zainwestować w termomodernizację wraz z budową węzła i przyłączy. Równolegle przeprowadzona termomodernizacja i budowa sieci wewnętrznej, a potem podłączenie do sieci centralnej, będzie miało wyraźny rezultat antysmogowy, zwłaszcza, że te kamienice położone są w centrum miasta. Bolączką wszystkich firm ciepłowniczych jest strata na przesyle. Cała nowa  sieć będzie złożona z preizolatów, co spowoduje zmniejszenie nawet o 70 proc. utraty ciepła i obniżenie kosztów, z czego  skorzystają także odbiorcy – komentuje Andrzej Aleksandrowicz, prezes MPC Sp. z o.o. ze Zduńskiej Woli.

Do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu z NFOŚiGW trafi 5 348 048 zł. Przedsiębiorstwo zrealizuje przedsięwzięcie „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym miasta Mielca”, którego koszt wyniesie 8 285 850,72 zł.

Przedsięwzięcie obejmie przebudowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami, budowę nowej sieci cieplnej, likwidację węzłów grupowych, budowę nowych węzłów indywidualnych. Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej wyniesie 4,29 km. Przewidywany efekt ekologiczny inwestycji to zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (8 097,92 GJ/rok) oraz spadek emisji gazów cieplarnianych (810,58 tony równoważnika CO2/rok), a także spadek emisji pyłów (0,26 Mg/rok). Koniec prac projektowych, jak i termin osiągnięcia efektu ekologicznego zaplanowano na wrzesień 2021 r.

– Już od kilku lat realizujemy w Mielcu działania mające na celu modernizacje systemu ciepłowniczego, które mają przede wszystkim na celu ograniczenie strat ciepła na przesyle. Rezultatem tego etapu będzie wymiana starej sieci i likwidacja dużego węzła grupowego, który zasila 20 bloków. Będziemy mogli znacznie sprawniej dostarczać ciepłą wodę użytkową do domostw poprzez zamontowane węzły indywidulane  – komentuje prezes MPEC Sp. z o.o. Wiesław Tyniec.

Dotacja z NFOŚiGW dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. w wysokości 3 366 174 zł pomoże zrealizować projekt „Likwidacja węzłów grupowych w mieście Suwałki w celu poprawy efektywności dystrybucji ciepła”. Koszt całkowity inicjatywy wyniesie 6 660 108 zł

Wybudowane zostaną sieci ciepłownicze w Suwałkach o długości 2,43 km oraz 49 węzłów cieplnych. Efektem ekologicznym będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (5205,35 GJ/rok). Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych będzie kształtował się na poziomie 504,79 tony równoważnika CO2/rok. Spodziewany jest także spadek emisji pyłów (0,094 Mg/rok), co ma nastąpić pod koniec 2020 r. wraz z oddaniem nowych instalacji do użytku.

Dzięki likwidacji węzłów grupowych zmienią się parametry podawania ciepła do budynków. Tym samym nasz klient nie będzie płacił za straty energii na przesyle z węzła grupowego do swojego budynku. Ponadto korzyścią wynikającą z modernizacji będzie nieporównywalnie łatwiejsze i bardziej efektywne sterowanie ogrzewaniem – komentuje prezes PEC w Suwałkach Sp. z o.o. Tadeusz Szaciło.

Nieco wcześniej, bo we wrześniu br. NFOŚiGW wsparł finansowo przedsięwzięcie „Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie– etap II”. Beneficjent – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie otrzymało 7 209 231 zł niskooprocentowanej pożyczki ze środków krajowych.

Koszty projektu wyniosą 13 562 545 zł. Wszystkie zadania inwestycyjne objęte projektem zlokalizowane będą w granicach administracyjnych gminy Miasto Olsztyn i zakończą się pod koniec 2020 r. Plan przedsięwzięcia przewiduje wybudowanie 2,4 km sieci cieplnej. Planowane korzyści środowiskowe to m.in. redukcja zużycia energii pierwotnej (6840,60 GJ/rok). Równolegle zmniejszona będzie emisja CO2 (670,10 Mg/rok) oraz pyłu (0,15 Mg/rok). Efekt ekologiczny zostanie osiągnięty do końca 2020 r.

W tym przypadku przekazanie pożyczki umożliwił program priorytetowy NFOŚiGW „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”, cz. 2 Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach jego I osi priorytetowej”.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.