Czujniki ciśnienia i temperatury do wodoru

Czujniki ciśnienia i temperatury do wodoru

Trudno wyobrazić sobie współczesny przemysł bez zastosowania gazów technicznych w jego różnych gałęziach. Jednym z najpopularniejszych z nich jest wodór, zajmując trzecie miejsce po tlenie i azocie. Omawiamy obszary zastosowania wodoru w

Wodór czemu zawdzięcza duży popyt?

Wodór jest jednym z najważniejszych surowców, szczególnie w przemyśle petrochemicznym i chemicznym. Od tego gazu uzależnione są również inne gałęzie przemysłu, takie jak metalurgia, przetwórstwo spożywcze, szkło, elektronika czy elektrotechnika.

REKLAMA

Popyt na ten pierwiastek chemiczny jest bezpośrednio związany z jego pozytywnymi cechami, takimi jak:

 • wszechstronność
 • wysoka aktywność chemiczna
 • niska waga
 • dobra przewodność cieplna
 • duża ilość ciepła powstająca w procesie spalania
 • bezpieczeństwo użytkowania

Zielony wodór

Mianem „zielony wodór” określa się wodór produkowany przez rozszczepienie wody na wodór i tlen przy użyciu odnawialnej energii elektrycznej. Jest on nośnikiem energii, który umożliwia jej wykorzystanie, transport i dystrybucję.

Stosuje się go do redukcji emisji dwutlenku węgla w procesach produkcyjnych przemysłu ciężkiego lub do produkcji paliwa dla pojazdów ekologicznych. Uważany jest za paliwo przyszłości i przyszłość energetyki.

Zielony wodór jako energia

Zastosowanie wodoru w przemyśle

Wodór wykorzystywany jest w wielu gałęziach przemysłu:

 • przemysł rafineryjny – wykorzystywany m.in. do produkcji paliw z wysokosiarkowych surowców, w instalacjach hydroodsiarczania, do hydrokrakingu destylatów, obróbki wodnej, produkcji smarów
 • przemysł chemiczny – używany w produkcji amoniaku, metanolu, tworzyw sztucznych
 • przemysł szklarski i elektroniczny – tworzenie atmosfery ochronnej przy produkcji stopów twardych, blach transformatorowych, mikroprocesorów, szkła (w tym samochodowego), sprzętu radiowego, żarówek, gazów czystych itp.
 • metalurgia – głównym zastosowaniem wodoru jest produkcja surowców metalizowanych poprzez bezpośrednią redukcję żelaza, a także obróbka cieplna stali walcowanej
 • przemysł spożywczy – wodór wykorzystywany jest do produkcji margaryny poprzez uwodornienie płynnych tłuszczów roślinnych

Wodór jako paliwo przyszłości

Prowadzone są badania nad wykorzystaniem wodoru jako paliwa dla samochodów osobowych i ciężarowych, gdyż silniki wodorowe nie zanieczyszczają środowiska i emitują jedynie parę wodną. Wodór w stanie ciekłym jest także doskonałą opcją paliwową dla rakiet.

REKLAMA

Wszystkie wymienione zastosowania wodoru mają jedną wspólną cechę: by mogły pracować w sposób bezpieczny i stabilny, niezbędna jest kontrola procesu za pomocą nowoczesnych czujników do pomiaru ciśnienia, temperatury, poziomu i przewodności.

Przetworniki ciśnienia do zastosowań związanych z wodorem

Nie każdy przetwornik ciśnienia nadaje się do kontroli ciśnienia wodoru. Wodór jest krytycznym medium dla czujników ciśnienia, ponieważ pod jego wpływem metale stają się kruche. Atomy wodoru przenikają do sieci krystalicznej metalu, zmieniając wytrzymałość materiału. Może to doprowadzić nawet do pęknięcia lub całkowitego zniszczenia urządzenia.

Niezawodność i odporność czujników do pomiaru ciśnienia JUMO

W związku z tym, jeśli w mierzonym medium występuje wodór, czujnik powinien zostać w tym celu specjalnie zaprojektowany. Nasze przetworniki ciśnienia kompatybilne z aplikacjami wodorowymi:

 • posiadają system pomiarowy wykonany ze stali kwasoodpornej 316L (przyłącze procesowe oraz membrana mająca kontakt z medium)
 • przechodzą badania długoterminowe w laboratoriach wodorowych
 • w procesie produkcji testowana jest ich szczelność za pomocą helu
 • są testowane przez klientów i długoterminowo przez jednostki badawcze

W ofercie JUMO znajdziesz:

 • czujnik ciśnienia wodoru dla samochodów z ogniwami paliwowymi
 • czujnik ciśnienia do zastosowania w stacjach paliwa wodorowego
 • wysokociśnieniowy czujnik wodoru
 • czujnik ciśnienia ciekłego wodoru
 • czujniki ciśnienia mieszaniny gazu naturalnego oraz wodoru, która będzie coraz częściej wykorzystywane w sieci gazowej

Polecamy uniwersalny i kompaktowy przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS S05 oraz JUMO dTRANS p20 z dopuszczeniem do strefy ex.

Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS s05 do pomiarów medium z wodorem

Czujniki temperatury do aplikacji wodorowych

Również czujniki temperatury muszą być specjalnie zaprojektowane, by wytrzymać trudne warunki panujące w środowiskach wodorowych. Do po pomiaru temperatury w przenośnych ogniwach paliwowych polecamy nasze odporne na wibracje i kompaktowe czujniki JUMO vibroTEMP. Temperatura wodoru w stacjonarnych ogniwach paliwowych może być z powodzeniem mierzona za pomocą naszych termopar dostosowanych do wysokich temperatur.

 • W ofercie JUMO posiadamy:
 • czujnik temperatury wodoru
 • czujnik temperatury ciekłego wodoru
 • niskotemperaturowy czujnik wodoru
 • wysokotemperaturowy czujnik wodoru
Na głównym zdjęciu: Specjalnie zaprojektowane do trudnych warunków aplikacji wodorowych czujniki temperatury JUMO vibroTEMP.

 

artykuł sponsorowany