NFOŚiGW uruchamia dotacje na stacje tankowania wodoru

NFOŚiGW uruchamia dotacje na stacje tankowania wodoru
Orlen

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”.

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru rozumianej jako punkt tankowania wodoru wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą oraz zbiornikami magazynowymi.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe, a także rolnicy indywidualni.

REKLAMA

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych budowy lub przebudowy ogólnodostępnych stacji wodoru.

Na dotacje na budowę stacji tankowania wodorem zostanie przeznaczona kwota 29,9 mln zł. Dofinansowanie dla jednego beneficjenta nie może przekraczać kwoty 20 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie w okresie od 1 listopada do 31 stycznia 2023 r.

REKLAMA

Wodór musi być co najmniej niskoemisyjny

Infrastruktura tankowania wodoru objęta dofinansowaniem powinna wykorzystywać co najmniej niskoemisyjny wodór w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje oraz zmieniającego Rozporządzenie (UE) 2019/2088 r.

Zgodnie z unijnym prawem, wodór niskoemisyjny oznacza wodór z paliw kopalnych z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla lub wodór elektrolityczny, kiedy wodór umożliwia ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliw na poziomie co najmniej 73,4 %, co oznacza emisje gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliw na poziomie poniżej 3 tCO2eq/tH2 w porównaniu z odpowiednikiem kopalnym wynoszącym 94g CO2e/MJ (2,256 tCO2eq/tH2).

Wielkość emisji związanych z produkcją wodoru elektrolitycznego określa krańcowa jednostka wytwórcza na obszarze rynkowym, w której znajduje się elektrolizer, w okresach rozliczania niezbilansowania, gdy elektrolizer zużywa energię elektryczną z sieci.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.