KE zatwierdziła system wsparcia dla zielonego wodoru

KE zatwierdziła system wsparcia dla zielonego wodoru
Thijs ter Haar, flickr cc

Komisja Europejska zaakceptowała jeden z pierwszych krajowych systemów wsparcia dla producentów wodoru wytwarzanego z udziałem energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

To jeden z pierwszych programów pomocy publicznej dla producentów tzw. zielonego wodoru na terenie Unii Europejskiej. Program wsparcia, który został przygotowany przez Holandię, właśnie uzyskał akceptację Komisji Europejskiej, która uznała go za zgodny z unijnymi zasadami pomocy publicznej.

Całkowity budżet programu zgłoszonego przez Holandię wynosi 246 mln euro, a jego beneficjentami mają być producenci wodoru wytwarzanego z udziałem odnawialnej energii elektrycznej. Holenderski rząd liczy, że jego wdrożenie przyczyni się do budowy elektrolizerów o łącznej mocy przynajmniej 60 MW.

REKLAMA

Pomoc trafi do zwycięzców aukcji przeznaczonych dla inwestorów planujących produkcję zielonego wodoru i będzie przyznawana w formie dofinansowania w okresie od 7 do 15 lat.

Realizacja programu ma się przyczynić do osiągnięcia celu wyznaczonego przez Holandię, który zakłada zwiększenie krajowych mocy elektrolizerów do 500 MW do 2025 roku, a następnie do 3-4 GW do 2030 roku.

Produkcja wodoru ma sprzyjać ponadto osiągnięciu innego celu Holandii dotyczącego redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku o 55 proc. w porównaniu z emisjami z roku 1990.

REKLAMA

Komisja Europejska zaznacza, że wodorowe inwestycje w Holandii przyczynią się do realizacji unijnych celów w zakresie wodoru, które zakładają produkcję do 1 mln ton odnawialnego wodoru do 2024 roku, a następnie 10 mln ton do roku 2030.

Zgłoszony przez Holandię program o wartości 246 mln euro to kolejny przykład tego, jak pracujemy na rzecz zabezpieczenia zeroemisyjnej przyszłości Europy. Pomoże on w zwiększeniu produkcji odnawialnego wodoru i ułatwi zazielenienie sektorów, które w przeciwnym razie trudno byłoby zdekarbonizować. Wsparciem objęte zostaną projekty najbardziej efektywne kosztowo. I to przy jednoczesnej minimalizacji ewentualnych zakłóceń konkurencji – komentuje Margrethe Vestager, unijna komisarz ds. konkurencji.

Co istotne, inwestorzy, którzy chcą otrzymać wsparcie, muszą spełnić wdrożone niedawno przez Unię Europejską kryteria określające jaki wodór może zostać uznany za „odnawialny”. Zakładają one między innymi konieczność zapewnienia nowych mocy wytwórczych w energetyce odnawialnej, które będą wykorzystywane do zasilania elektrolizerów.

Według Komisji Europejskiej osiągnięcie unijnych celów produkcji zielonego wodoru na 2030 rok będzie wymagać zapewniania do tego czasu dodatkowych wolumenów odnawialnej energii elektrycznej w ilości około 500 TWh rocznie, co ma stanowić około 14 proc. konsumpcji energii elektrycznej w UE.

Więcej na ten temat w artykule: Nowe prawo dla zielonego wodoru stało się faktem.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.