Nowe prawo dla zielonego wodoru stało się faktem

Nowe prawo dla zielonego wodoru stało się faktem
Unsplash

Weszły w życie unijne regulacje określające zasady wykorzystania zielonego wodoru oraz obliczania śladu węglowego – od procesu produkcji energii elektrycznej potrzebnej w procesie elektrolizy po transport H2 do odbiorcy końcowego.

Nowe regulacje dotyczące zielonego wodoru zostały ostatecznie uzgodnione przez unijne instytucje kilka miesięcy temu. W ubiegłym miesiącu zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE, a w ubiegłym tygodniu weszły w życie. Ich przyjęcie wynika z zapisów unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED II).

Chodzi o dwa akty delegowane Komisji Europejskiej. Pierwszym z nich jest rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1184. Zawiera ono metodologię obliczania śladu węglowego dla bazujących na wodorze paliw określanych jako RFNBO (ang. renewable fuels of non-biological origin). Metodologia ta obejmuje cały proces począwszy od produkcji energii elektrycznej wykorzystanej do wytworzenia RFNBO aż po transport paliwa do odbiorcy końcowego.

REKLAMA

Natomiast druga regulacja to rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1185, które określa konieczne do spełnienia warunki, aby wodór można było uznać za odnawialny. Kryteria określające zasady produkcji zielonego wodoru mają być wdrażane stopniowo z uwzględnieniem okresu przejściowego, obowiązującego do początku 2028 roku.

REKLAMA

Nowe przepisy mają być kluczowym elementem środowiska regulacyjnego, które określa ramy rozwoju rynku zielonego wodoru w Unii Europejskiej. Celem UE w tym zakresie jest produkcja 10 mln ton zielonego wodoru na terenie Wspólnoty, ale też importowanie takiego samego wolumenu na teren Wspólnoty do roku 2030.

Zasada dodatkowości

Nowe wodorowe prawo uwzględnia zasadę „dodatkowości” H2, która została wcześniej wpisana do dyrektyw o odnawialnych źródłach energii (RED II). Jej celem jest zapewnienie, że zwiększaniu produkcji zielonego wodoru będzie towarzyszył wzrost mocy wytwórczych w OZE.

Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej osiągnięcie celów produkcji zielonego wodoru na 2030 rok będzie wymagać zapewniania do tego czasu dodatkowych wolumenów odnawialnej energii elektrycznej w ilości około 500 TWh rocznie, co ma stanowić około 14 proc. konsumpcji energii elektrycznej w Unii (w 2021 roku całkowita produkcja energii elektrycznej w UE wyniosła 2785 TWh, z czego 1/3 pochodziło ze źródeł odnawialnych).

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.