Deweloper/ Manager Projektu (fotowoltaika)

{więcej}

Dołącz do zespołu Solarfaktor Polska Sp. z o.o. w Tychach jako Manager Projektu w obszarze fotowoltaika.

Kim jesteśmy. Jesteśmy średnią firmą, która od 2008 z powodzeniem rozwija, realizuje i eksploatuje farmy słoneczne i wiatrowe w kraju i zagranicą.  Od momentu założenia firmy przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy projekty w zakresie odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy ponad 140 MW. Dla wsparcia naszego zespołu w obszarze rozwijania projektów fotowoltaicznych poszukujemy od zaraz 

REKLAMA

współpracownika (k/m)
Deweloper/ Manager Projektu (fotowoltaika)

Szeroki zakres zadań obejmuje między innymi:

REKLAMA

  • analizę lokalizacji dla farm fotowoltaicznych,
  • negocjacje i zawieranie umów zabezpieczających prawa do terenu,
  • przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na budowę,
  • koordynację procesu projektowego pomiędzy właścicielami nieruchomości, urzędami gmin, powiatów i innymi uczestnikami postępowania administracyjnego,
  • analizę i uzgodnienie warunków przyłączenia instalacji do sieci z właściwym operatorem energetycznym,
  • przygotowanie do realizacji gotowych projektów farm fotowoltaicznych,
  • stałe nadzorowanie terminów, kosztów i jakości całego procesu planistyczno-projektowego,
  • koordynację przepływu informacji i wsparcie procesu decyzyjnego zleceniodawców i zleceniobiorców,
  • inicjowanie i wdrażanie optymalizacji projektów,
  • nadzorowanie terminowej realizacji projektów, w razie konieczności wdrażanie środków zaradczych.

Twój profil. Łatwo nawiązujesz kontakty, pracujesz samodzielnie  i konsekwentnie dążysz do realizacji zadania. Wyróżniają Cię zdolności interpersonalne i talent organizacyjny oraz umiejętnie zarządzasz swoim czasem pracy i ustalasz priorytety. Masz ambicje, żeby stawić czoła wyzwaniom i determinację do osiągnięcia celu, czasami nawet mimo drobnych przeciwności. Cechuje Cię odporność na stres i orientacja na realizację zadania.

Oferujemy samodzielną, zróżnicowaną i odpowiednio wynagradzaną pracę w dobrej atmosferze w zaangażowanej, przyjaznej rodzinie firmie.

Wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie?

Przyślij nam swoją aplikację wraz z informacją o oczekiwaniach dotyczących wynagrodzenia w formie elektronicznej na adres: info@solarfaktor.pl

SolarFAKTOR Polska Sp. z o.o. | Nowokościelna 30 | 43-100 Tychy
info@solarfaktor.pl | www.solarfaktor.pl