Tyle zarobią producenci energii w kogeneracji

Tyle zarobią producenci energii w kogeneracji
Weltec

Wczoraj opublikowano rozporządzenia z kluczowymi parametrami dotyczącymi nowego mechanizmu wsparcia produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Poznaliśmy m.in. ceny referencyjne i stawki premii. Koszty wsparcia kogeneracji poniosą odbiorcy energii w postaci doliczonej do rachunku opłaty kogeneracyjnej.

Nowe rozporządzenie Ministerstwa Energii to części regulacji tworzących podstawy nowego systemu wsparcia producentów energii w wysokosprawnej kogeneracji, którzy wcześniej mogli korzystać z systemu certyfikatów, a teraz o wsparcie w postaci 15-letnich gwarancji będą konkurować w aukcjach.

W 2019 roku w aukcjach na premię kogeneracyjną i naborach na premię kogeneracyjną-indywidualną przewidziane zostało do zakontraktowania: w ramach aukcji dla jednostek o mocy 1-50 MWe – 6 TWh energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, natomiast w ramach naboru, czyli systemu przewidzianego dla jednostek kogeneracyjnych o mocy powyżej 50 MWe – 36 TWh energii elektrycznej.

REKLAMA

Jak informuje resort energii, to stanowi wolumen odpowiadający możliwości budowy lub znacznej modernizacji ok. 700 MWe mocy w kogeneracji, zakontraktowanych w aukcjach lub naborach tylko w 2019 roku.

Wartości referencyjne dla nowych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej 1 – 50 MWe, biorących udział w aukcji w 2019 roku, ustalone zostały na poziomie: w przypadku jednostek opalanych paliwami gazowymi – 144,93 zł/ MWh; w przypadku jednostek opalanych paliwami stałymi – 182,44 zł/ MWh; w przypadku jednostek opalanych biomasą – 287,64 zł/ MWh; a w przypadku jednostek innych niż powyższe (np. metan kopalniany) – 67,09 zł/ MWh.

Ministerstwo zaznacza, że wsparcie będą mogły otrzymać również nowe, znacznie zmodernizowane i zmodernizowane małe jednostki kogeneracji, zmodernizowane jednostki kogeneracji, a także istniejące jednostki kogeneracji i istniejące małe jednostki kogeneracji opalane paliwami gazowymi, dla których w rozporządzeniu zostały określone jednostkowe wysokości premii gwarantowanej.

Maksymalna moc zainstalowana elektryczna nowych małych jednostek kogeneracji lub znacznie zmodernizowanych małych jednostek kogeneracji, dla których wytwórca może uzyskać premię gwarantowaną, wyniesie w tym i przyszłym roku po 50 MW.

Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną, wyniesie w 2019 r. – 6 TWh, a w 2020 r. – 24 TWh.

W 2019 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla nowej, małej jednostki kogeneracji oraz zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji: 1) opalanej paliwami gazowymi, wynosi 141,19 zł/MWh; 2) opalanej paliwami stałymi – 0 zł/MWh; 3) opalanej biomasą – 0 zł/MWh; 4) dla innych jednostek kogeneracyjnych – 10,65 zł/MWh.

Natomiast na przyszły rok przewidziano takie same premie z wyjątkiem pkt 4, dla którego wprowadzona zostanie nowa wartość 12,48 zł/MWh.

Opublikowane przez resort energii rozporządzenia wynikają z wprowadzonej w życie na początku tego roku ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

REKLAMA

Proponowany mechanizm ma gwarantować inwestorom wypłacaną przez 15 lat, stałą premię ponad rynkową cenę energii elektrycznej.

Przewidziano, że wsparcie produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w przypadku istniejących i zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej 1-50 MW oraz małych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW ma się odbywać poprzez złożenie wniosku o wypłatę gwarantowanej premii.

W przypadku nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej 1-50 MW przewidziano mechanizm aukcyjny, a w przypadku takich jednostek o mocy ponad 50 MW przewidziano procedurę naboru.

Natomiast w przypadku istniejących i zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 50 MW przewidziano procedurę wniosku o wypłatę „premii gwarantowanej indywidualnej”.

Warunkiem uzyskania wsparcia na energię elektryczną ma być wprowadzanie i sprzedaż do sieci ciepłowniczej co najmniej 70 proc. ciepła użytkowego wytworzonego w wysokosprawnej kogeneracji w danej jednostce kogeneracyjnej, a – jak zaznacza ME – w nowym systemie będą mogły uczestniczyć tylko elektrociepłownie, dla których jednostkowy poziom emisji CO2 nie przekroczy 450 kg/MWh wytwarzanej energii – łącznie elektrycznej i cieplnej. 

Warunek współpracy z publiczną siecią ciepłowniczą nie obejmie jednostek o mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW oraz istniejących oraz zmodernizowanych jednostek opalanych metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego o mocy zainstalowanej elektrycznej do 50 MW.

Koszty nowego mechanizmu zostaną przeniesione na rachunki odbiorców. – Oznacza to zmianę formuły finansowania w porównaniu z dotychczasowym systemem, w którym koszt finasowania ujęty był w cenie energii i niewidoczny dla odbiorców – na transparentne wyodrębnienie na rachunku osobnej opłaty dedykowanej na ten cel – zapewnia Ministerstwo Energii.

Stawka opłaty kogeneracyjnej w 2019 roku została określona na 1,58 zł/MWh, co – jak wylicza resort energii – oznacza wydatek średnio 3,95 zł rocznie na gospodarstwo domowe.

Opublikowane wczoraj rozporządzenia do ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji są dostępne pod tymi linkami:

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.