Budowa biogazowni w opinii prezesa Energia BIO

Budowa biogazowni w opinii prezesa Energia BIO
Conergy press

Swoimi spostrzeżeniami nt. rozwoju polskiego rynku biogazu dzieli się Przemysław Goldman, prezes spółki Energia BIO.

W wywiadzie dla WNP.pl prezes Energii BIO wymienia bariery stojące przed inwestorami chcącymi budować w naszym kraju elektrownie biogazowe. Goldman bariery te widzi przede wszystkim w protestach lokalnych społeczności, które w funkcjonowaniu biogaozowni upatrują niemiłych zapachów i uciążliowości związanych ze wzmożonym transportem.

Prezes Energia BIO podkreśla, że na polskim rynku biogazowni nie brakuje chętnych do inwestowania, a projektom sprzyjają lokalne władze. Zarówno inwestorzy jak i samorządowcy muszą liczyć się jednak właśnie z niechęcią w stosunku do budowy biogazowni wyrażaną przez mieszkańców.

REKLAMA

Do problemów pojawiających się przed firmami budującymi biogazownie w Polsce Goldman zalicza także procedury prawno-administracyjne, wysokie koszty inwestycji czy kwestie wynikające z początkowego stadium rozwoju, w jakim jest polski rynek biogazownii takie jak brak referencji w zakresie opłacalności projektów biogazowych czy rzetelność ich wyceny.

REKLAMA

Prezes Energia BIO zauważa także negatywny wpływ, jaki na rozwój rynku wywierają pośrednicy, którzy często zawyżają koszty inwestycji. Ponadto, w jego opinii problemem jest rezygnowanie przez inwestorów ze sprawdzonych, ale droższych technologii z zagranicy, i uwzględnianie w projektach własnych, nowatorskich rozwiązań, które są jednak źle oceniane przez instytucje finansujące.

W dodatku, zdaniem Goldmana, do szybszego rozwoju rynku biogazowego potrzebne jest zaangażowanie się koncerówn energetycznych, gdyż odpowiedniego rozwoju nie są w stanie zapewnić mniejsi inwestorzy, którym brakuje wystarczającego kapitału i którzy muszą przechodzić długotrwały proces zdobywania finansowania. W opinii prezesa Energia BIO, duże koncerny z branży energetycznej mają kapitał potrzebny do inwestowania w biogazownie, ale w dalszym ciągu brakuje im doświadczenia w zakresie tego rodzaju iwnestycji.

Na jaki okres zwrotu zainwestowanego kapitału można liczyć w przypadku biogazowni? Zdaniem Goldmana, przeciętny koszt instalacji o mocy 1 megawatogodziny to ok. 12-15 mln zł, a dobrym wynikiem w przypadku tej wielkości biogazowni będzie zwrot zainwestowanej kwoty w przeciągu 4-5 lat. Prezes Energia BIO podkreśla przy tym, iż optymalna jest synchronizacja planowanej biogazowni z produkcją rolniczą – tak jak w przypadku modelu biznesowego firmy Poldanor.

Goldman opowiada także na łamach wnp.pl o planach firmy. Energia BIO realizuje obecnie dwa projekty biogazowni, których łączna moc ma wynieść 3 MW i których uruchomienie planowane jest jeszcze na 2011 rok. Goldman nie wymienia jednak lokalizacji przyszłych elektrowni biogzowych. Ponadto, jego spółka planuje w najbliższym czasie rozpoczęcie kolejnych projektów biogazowych.