Producenci biometanu dostaną dopłaty

Producenci biometanu dostaną dopłaty
Unsplash

Weszło w życie rozporządzenie określające wysokość dopłat dla wytwórców biometanu. Urząd Regulacji Energetyki przygotował dokumenty, których złożenie jest niezbędne do otrzymania wsparcia.

Ostatnia nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadziła nowy rodzaj wsparcia dla wytwórców biometanu. Ponadto znowelizowana ustawa Prawo energetyczne przewiduje preferencje dla przyłączania instalacji biometanowych do sieci gazowej.

Urząd Regulacji Energetyki (URE) informuje, że aktualne przepisy ustawy o OZE uwzględniają potrzebę stworzenia rynku biometanu, który będzie wprowadzany do sieci gazowych i wykorzystywany w transporcie.

REKLAMA

Obowiązki wytwórców biogazu i biometanu

Pakiet nowych regulacji zawiera definicję biometanu i przewiduje konieczność uzyskania przez wytwórców biogazu – na potrzeby wytwarzania biometanu lub wytwarzania biometanu z biogazu – wpisu do nowo utworzonego rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezesa URE.

Wytwarzanie biometanu z biogazu rolniczego będzie z kolei wymagało wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biogazu rolniczego. Rejestr taki prowadzony będzie przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

REKLAMA

Dopłata do ceny rynkowej

Wsparcie dla biometanu przewidziane w ustawie o OZE bazuje na mechanizmie określanym jako FIP (feed-in-premium), czyli na dopłacie na ustalonym z góry poziomie do ceny uzyskanej na rynku. Okres wsparcia wynosi w tym systemie 20 lat od pierwszego dnia sprzedaży biometanu objętego wsparciem, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2048 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej biometanu, wydanego na podstawie znowelizowanej ustawy o OZE, cena referencyjna biometanu dla instalacji odnawialnego źródła energii służącej do wytwarzania biometanu z biogazu wynosi 538 zł za 1 MWh. W przypadku wytwarzania biometanu z biogazu rolniczego cena referencyjna została określona na poziomie 545 zł za 1 MWh.

Uzyskanie wsparcia wymaga otrzymania stosownego zaświadczenia od Urzędu Regulacji Energetyki, który teraz przygotował niezbędne dokumenty do wnioskowania o dopłatę. Można je znaleźć na stronie URE pod tym linkiem.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.