System certyfikatów kogeneracyjnych będzie obowiązywać do 2015 r.

System certyfikatów kogeneracyjnych będzie obowiązywać do 2015 r.
Dirk Ingo Franke, wikimedia cc-by-3.0

{więcej}System świadectw pochodzenia wydawanych producentom energii w systemach kogeneracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami wygasający w marcu br., zostanie przedłużony przez ustawę, której projekt przyjął wczoraj rząd. 

Na system certyfikatów kogeneracyjnych składają się certyfikaty: 
– żółte – przyznawane operatorom instalacji kogeneracyjnych o mocy do 1 MWe produkujących w skojarzeniu energię elektryczną i cieplną, 
– czerwone – przyznawane operatorom instalacji kogeneracyjnych o mocy powyżej 1 MWe produkujących w skojarzeniu energię elektryczną i cieplną, 
– fioletowe – przyznawane producentom energii w jednostkach kogeneracyjnych opalanych metanem pozyskiwanym w kopalniach lub biogazem. 

REKLAMA

Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy Prawo energetyczne, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zgodności oraz ustawę o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zgodnie z projektem w/w nowelizacji, a także zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, obowiązywanie systemu świadectw kogeneracyjnych zostanie przedłużone do roku 2015. Z nowych regulacji wyłączono świadectwa fioletowe, których system – zgodnie z obowiązującymi przepisami – obowiązuje do roku 2019. 

REKLAMA

W 2012 roku wartość opłaty zastępczej kształtującej cenę żółtego certyfikatu wynosiła 128,8 zł/MWh, z kolei wartość opłaty zastępczej wyznaczanej dla certyfikatów czerwonych wynosiła w ubiegłym roku 29,3 zł/MWh, a fioletowych – 60 zł/MWh. Zobacz bieżące, rynkowe ceny certyfikatów kogeneracyjnych na Towarowej Giełdzie Energii w zakładce: Ceny świadectw pochodzenia energii odnawialnej.

Termin umarzania świadectw kogeneracyjnych wydanych w ubiegłym roku mija 31 marca br. Czytaj o cenach certyfikatów kogeneracyjnych w 2013 roku na Gramwzielone.pl w artykule: Ceny żółtych, czerwonych i fioletowych certyfikatów w 2013 r.
gramwzielone.pl