URE wydał zielone certyfikaty za 1 GWh energii ze współspalania

URE wydał zielone certyfikaty za 1 GWh energii ze współspalania
apdk, flickr cc-by

{więcej}Urząd Regulacji Energetyki w efekcie zmian w zasadach wydawania zielonych certyfikatów za energię wyprodukowaną z wykorzystaniem biomasy leśnej wydał świadectwa pochodzenia energii z OZE (tzw. zielone certyfikaty) pokrywające produkcję energii na poziomie 1 012 196,597 MWh. 

Świadectwa wydane przez URE otrzymali producenci, którzy wykazali, że wyprodukowana przez nich energia nie powstała przy wykorzystaniu drewna pełnowartościowego. Wcześniej Urząd Regulacji Energetyki blokował wydanie świadectw pochodzenia za energię wyprodukowaną w instalacjach współspalania wykorzystujących biomasę leśną. 

REKLAMA

Na decyzję URE odnośnie wydania świadectw pochodzenia energii wyprodukowanej z biomasy leśnej z roku 2012 wpływ miała przyjęta w ubiegłym miesiącu nowelizacja rozporządzenia regulującego zasady przyznawania zielonych certyfikatów, dzięki czemu możliwe okazało się pozytywne rozpatrzenie wniosków i wydanie świadectw.

REKLAMA

Jak informuje cire.pl, zgodnie z rozporządzeniem z 18.10.12 dotyczącym zielonych certyfikatów, producenci, którzy do dnia 30 grudnia 2012 r. zagwarantowali sobie spełnienie odpodwiedniego udziału biomasy typu agro, z dniem 31 grudnia w sprawach wszczętych a nie zakończonych utracili prawo do zaliczania tego rodzaju biomasy do ww. udziału, co uniemożliwiało im uzyskanie świadectw pochodzenia za zamknięte już okresy wytwórcze.
gramwzielone.pl