Rząd zajmie się projektem ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

Rząd zajmie się projektem ustawy o charakterystyce energetycznej budynków
;;;;

{więcej}Na dzisiejszym posiedzeniu rząd zajmie się przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju projektem ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków ma celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010).

Projekt ustawy zawiera m.in.:
– regulacje dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków i ich części będących przedmiotem obrotu na rynku (sprzedaż, najem),
– zasady nabywania i utraty uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków,
– wprowadzenie obowiązku publicznego zamieszczania świadectwa charakterystyki energetycznej dla określonej grupy budynków (użytkowane przez dużą ilość osób o powierzchni 500 m2 – docelowo 250m2),
– regulacje dotyczące niezależnego systemu kontroli świadectw charakterystyki energetycznej oraz sprawozdań z przeglądów systemów grzewczych i klimatyzacji oraz kotłów.

REKLAMA
REKLAMA

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków to jeden z pilniejszych aktów prawnych, które powinniśmy wprowadzić w życie, aby w najbliższych latach móc w pełni korzystać z unijnych środków. Na chwilę obecną czeka nas jednak raczej płacenie kar za każdy dzień zwłoki we wdrażaniu unijnej dyrektywy 2010/31/UE regulującej kwestie efektywności energetycznej nowych budynków.

Projekt ustawy jest gotowy, musi jednak zostać zaakceptowany przez rząd i parlament. Tymczasem obecnie Polska ma już prawie 20-miesięczne opóźnienie w jego implementacji.

Projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków [PDF]

gramwzielone.pl