Projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków przyjęty przez rząd

Projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków przyjęty przez rząd
Modelowy dom energooszczędny w Danii. Foto: Velux

{więcej}Na wczorajszym posiedzeniu rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Przyjęty projekt ustawy ma na celu wdrożenie unijnej dyrektywy 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010).
 
Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków ma m.in. na celu promocję budownictwa energooszczędnego w Polsce. Chodzi o upowszechnienie informacji o jakości energetycznej budynków, potencjalnych kosztach ich użytkowania, a także wytycznych dotyczących poprawy efektywności energetycznej. „Właściciele i użytkownicy budynków zyskają wiedzę ułatwiającą im przeprowadzenie modernizacji w budynkach” – czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu (za PAP).

Projekt ustawy zawiera m.in.:
– regulacje dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków i ich części będących przedmiotem obrotu na rynku (sprzedaż, najem),
– zasady nabywania i utraty uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków,
– wprowadzenie obowiązku publicznego zamieszczania świadectwa charakterystyki energetycznej dla określonej grupy budynków (użytkowane przez dużą ilość osób o powierzchni 500 m2 – docelowo 250m2),
– regulacje dotyczące niezależnego systemu kontroli świadectw charakterystyki energetycznej oraz sprawozdań z przeglądów systemów grzewczych i klimatyzacji oraz kotłów.

Obecnie każdy nowo powstający budynek musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej określające jego zapotrzebowanie na energię cieplną. Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem ustawy, osoby budujące dom na własny użytek będą zwolnienie z wymogu posiadania takiego świadectwa. Obowiązek sporządzania świadectw nie będzie też dotyczył m.in. zabytkowych kamienic, kościołów, a także budynków mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż cztery miesiące w roku.

REKLAMA

Zgodnie z projektem ustawy, świadectwa charakterystyki energetycznej będą musiały posiadać także obiekty o powierzchni minimum 500 m2, a od 9 lipca 2015 roku – 250 m2., takie jak budynki administracji publicznej, dworce, lotniska, muzea, etc. Ustawa będzie wprowadzać także obowiązek umieszczenia kopi świadectwa w tychże obiektach, w widocznym miejscu.

Projekt wprowadza także zmiany dotyczące osób uprawnionych do wystawiania przedmiotowych świadectw. Obecnie są to osoby z wyższym wykształceniem, które ukończyły studia podyplomowe w tym zakresie lub zdały egzamin państwowy. Natomiast po wejściu w życie ustawy, świadectwa charakterystyki energetycznej będą mogli wystawiać również inżynierowie i osoby posiadające uprawnienia budowlane.

REKLAMA

Projekt ustawy wprowadza także obowiązek sporządzenia świadectwa na osoby, które chcą sprzedać lub wynająć budynek lub lokal.

Wystawione świadectwo charakterystyki energetycznej ma być ważne przez 10 lat. Jeśli jednak w ciągu tego okresu na obiekcie zostaną przeprowadzone prace budowlane zmieniające jego charakterystykę energetyczną, to świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu. Za kontrolę świadectw będzie odpowiadać Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Zgodnie z projektem, stworzony zostanie także centralny, teleinformatyczny system charakterystyki energetycznej budynków, który zawierać będzie m.in.: wydane świadectwa charakterystyki energetycznej, a także dane osób uprawnionych do ich sporządzania oraz uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub klimatyzacji.

Projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków [PDF]

gramwzielone.pl/ PAP