Certyfikat instalatora ważny tak samo jak pompa ciepła

Certyfikat instalatora ważny tak samo jak pompa ciepła
Rockwool press

Prezentujemy rozmowę z Pawłem Lachmanem, prezesem Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). 

– Pompy ciepła nie cieszą w Polsce tak wielką popularnością, jak to się dzieje w krajach Zachodniej Europy, chociaż są zaliczane do jednego z najefektywniejszych OZE. Można przypuszczać, że głównym powodem są wysokie koszty inwestycji. Czy istnieje możliwość dofinansowania ich zakupu, tak jak to ma miejsce np. w przypadku kolektorów słonecznych? Gdzie szukać możliwości takiego wsparcia?

Paweł Lachman, PORT PC: – Zgodnie z nowym prawem unijnym, które zacznie obowiązywać już w przyszłym roku, pompy ciepła będą mogły osiągać najwyższe możliwe klasy energetyczne wśród urządzeń grzewczych. Rozwiązanie klas energetycznych znane jest dobrze konsumentom z takich urządzeń, jak np. pralki, lodówki, czy klimatyzatory.

REKLAMA

Najwyższe klasy energetyczne: A+, A++ czy A+++ oznaczają możliwe jak najlepsze wykorzystanie energii i najniższe koszty eksploatacji. Jest to możliwe dzięki poborze zewnętrznej energii z otoczenia, czyli energii ze źródeł odnawialnych ( z gruntu, wody lub powietrza).

Warto przypomnieć, że zastosowane w budynku urządzenie grzewcze jest odpowiedzialne za ponad 70 proc. całkowitych kosztów energii budynku. Pompy ciepła należą do najtańszych w eksploatacji urządzeń grzewczych. W dobrze zaprojektowanym systemie z pompą ciepła, koszt ogrzewania jest często dwukrotnie niższy niż ogrzewanie gazem ziemnym.

Niestety, pompy ciepła są jeszcze droższe w inwestycji od innych odnawialnych źródeł energii. Wg informacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSIGW), w tym roku rusza program wsparcia małych urządzeń korzystających z OZE o nazwie PROSUMENT. W przypadku pomp ciepła planowane jest dofinasowanie na poziomie 20 proc. wartości inwestycji i dofinasowanie do kredytu tak, aby jego realny koszt wynosił tylko 1 proc. Mam nadzieję, że w krótkim czasie pojawią się też regionalne programy wsparcia dla pomp ciepła.

– Kiedy inwestor indywidualny, budujący dom powinien rozważyć zakup pompy ciepła? Czy są konieczne jakieś szczególne warunki do jej montażu?

– W nowych budynkach warto rozważyć zastosowanie pompy ciepła w każdym przypadku. Oczywiście, występują realne ograniczenia zastosowania tej technologii. Chcąc uzyskać największe oszczędności trzeba realizować budowę budynku jako rozwiązania systemowego, a więc postawić na najlepsze standardy jego izolacji, dobrej klasy okna trzyszybowe i wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła tak, aby temperatura wody z centralnego ogrzewania były jak najniższa.

Jest to możliwe, gdy budynek jest energooszczędny i zastosowano ogrzewanie płaszczyznowe, czyli ogrzewanie ścienne lub podłogowe. Warto polecić tu nowy polski standard budynku energooszczędnego NF 40. Ograniczeniem zastosowania pompy ciepła w nowych budynkach jest maksymalna temperatura zasilania wody grzewczej wynosząca 55-60oC, ale ta bariera nie powinna praktycznie występować w nowych energooszczędnych budynkach.

– Załóżmy, że inwestor zastanawia się nad zakupem i montażem pompy ciepła. Jak ważna jest fachowość i jakość montażu w przypadku tego urządzenia? Co może się stać podczas eksploatacji, gdy pompa zostanie zamontowana wadliwie, po amatorsku?

– Optymalnym rozwiązaniem jest oferta wykonania kompleksowo całej instalacji, czyli z „jednej ręki”. Polecałbym kompleksową usługę doboru, zakupu wraz z instalacją pompy ciepła i jej źródeł. Rola instalatora jest w tym procesie kluczowa. Instalator, który ma niewielkie doświadczenie, może popełnić różne błędy mogące się odbić na poprawności pracy układu.

Niestety, ilość takich przypadków jest dalej zbyt duża. Skutkuje to znacznie większymi kosztami ogrzewania niż pierwotnie planowano chociażby dlatego, że trzeba załączyć urządzenie dodatkowe, np. grzałkę elektryczną.

– Czym jest w branży pomp ciepła certyfikat EUCERT? Co gwarantuje klientowi, który decyduje się na zaangażowanie instalatora z takim właśnie certyfikatem?

REKLAMA

– Certyfikat Europejskiego Instalatora Pomp Ciepła EUCERT jest międzynarodowym znakiem europejskiej organizacji EHPA, respektowanym w większości krajów Europy. Jest standardem dobrze rozpoznawanym w wielu krajach.

System EUCERT powstał w 2006 roku i był pierwszym tego typu standardem w technologii odnawialnych źródeł energii w Europie. Dobrze dobrana i wykonana instalacja z pompą ciepła pracuje niezawodnie przez wiele lat i zapewnia najniższe koszty eksploatacyjne i przeglądów. Instalator pomp ciepła, aby odnowić certyfikat EUCERT, po 3 latach musi przedstawić 3 referencyjne instalacje z pompami ciepła.

Główne organizacje zajmujące się wspieraniem rozwoju pomp ciepła w Polsce, jak i producenci pomp ciepła widzą mocną potrzebę wdrożenia standardu szkoleniowego Eucert w Polsce.

– Tego typu szkolenia dla instalatorów pomp ciepła prowadzone są  Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum. Jak Pan ocenia tę działalność w kontekście perspektyw rozwoju rynku ciepła w Polsce?

– Cieszy nas systemowe podejście Euro-Centrum do kwestii szkoleń instalatorów urządzeń korzystających z odnawialnych źródeł energii.  Oprócz szkoleń w zakresie pomp ciepła, proponowane są także szkolenia z kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych czy układów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła.

Stowarzyszenie branżowe, jakim jest PORT PC uważa, że jest to jedno z kluczowych działań, zapewniających jakość wykonywanych instalacji. Wartym podkreślenia jest fakt, że standard szkoleń EUCERT jest wspierany przez główne polskie organizacje  branżowe i czołowych producentów pomp ciepła.

Moim zdaniem, bez działań zwiększających i utrzymujących jakość nie jest możliwy organiczny i trwały rozwój rynku pomp ciepła. Inne działania branży pomp ciepła to wydawanie wytycznych, np. standardy wykonywania dolnych źródeł pomp ciepła wydane w październiku 2013 roku, czy wprowadzenie w Polsce znaku jakości pomp ciepła EHPA Q.

PORT PC planuje w najbliższych miesiącach powołanie ogólnopolskiej komisji d/s jakości instalacji z pompami ciepła, do której w sytuacji spornej mógłby odwołać się konsument.

– Dziękuję za rozmowę.

O systemie szkoleń i certyfikacji EUCERT

Europejski System Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp Ciepła (EUCERT) jest programem mającym na celu ustanowienie jednolitego i najwyższego poziomu szkoleń dla instalatorów pomp ciepła w całej Europie, zakończonych certyfikatem na poziomie europejskim.

Kluczowym elementem jest ten sam materiał szkoleniowy (przetłumaczony na język lokalny) dla wszystkich szkolonych osób w Europie, który pozwala na otrzymanie kwalifikacji na tym samym poziomie, a co za tym idzie – otrzymanie certyfikatu uznawanego we wszystkich krajach Europy, w których dostępny jest EUCERT.

PORT PC jest Krajowym Koordynatorem programu EUCERT w Polsce i jedyną instytucją w kraju mogącą certyfikować instalatorów pomp ciepła w standardzie EUCERT. Uzyskanie certyfikatu EUCERT oraz wpisanie do europejskiej bazy certyfikowanych instalatorów pomp ciepła jest możliwe po odbyciu szkolenia EUCERT i otrzymaniu pozytywnego wyniku egzaminu. Szkolenia EUCERT będą od kwietnia 2014 roku prowadzone w Parku Naukowo Technologicznym Euro-Centrum Katowice w związku z Projektem pt. „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.