Kalkulator efektywności pomp ciepła dla Prosumenta

Kalkulator efektywności pomp ciepła dla Prosumenta
Fot. Chris.laws27, flickr cc

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) zachęca do korzystania z powstałego na zlecenie Organizacji kalkulatora SCOP, ułatwiającego wyliczenie i dokumentację sezonowego współczynnika efektywności energetycznej (SCOP) zgodnie z międzynarodowym standardem VDI 4650 cz.1*.

Kalkulator SCOP jest łatwym w obsłudze intuicyjnym narzędziem. Umożliwia on wprowadzenie parametrów technicznych dowolnej pompy ciepła i obliczenie dla niej minimalnych wartości współczynnika SCOP zgodnie z wymaganiami programu NFOŚiGW „Prosument”. Pompy ciepła produkowane lub dystrybuowane przez członków organizacji są wprowadzane do bazy danych kalkulatora co jest dodatkowym ułatwieniem dla użytkownika.

REKLAMA

Kalkulator SCOP umożliwia obliczenie minimalnych wartości współczynnika SCOP dla dowolnej pompy ciepła

Kalkulator SCOP spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem branży. Jest przydatny na etapie przygotowywania wniosków o dofinansowanie pomp ciepła w ramach Programu Prosument. Od 1 sierpnia zainteresowanie narzędziem znacząco wzrosło w związku ze zmianami w założeniach Prosumenta i uruchomieniem dofinansowań z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji OZE do produkcji ciepła (bez konieczności ich łączenia z mikroinstalacjami OZE produkującymi energię elektryczną).

REKLAMA

Przypomnijmy, że jednym z wymagań programu Prosument w zakresie dofinansowań do pomp ciepła jest odpowiednia wartość współczynnika SCOP dla pompy ciepła. Wymagana wartość musi być potwierdzona obliczeniami lub komputerowymi programami symulacyjnymi (do których zalicza się wspomniany kalkulator SCOP). Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej instalacji SCOP na potrzeby programu Prosument musi być liczony zgodnie z międzynarodowym standardem VDI 4650 (do 01/01/2016) i wynosi on dla pomp ciepła:

  • typu powietrze/woda dla potrzeb c.o. i c.w.u., zasilanych energią elektryczną – SCOP≥3,3;
  • pozostałych dla potrzeb c.o. i c.w.u., zasilanych energią elektryczną – SCOP≥3,8;
  • zasilanych gazem – SCOP≥1,25.

Przykładowy wynik obliczeń w kalkulatorze SCOP

PORT PC zachęca do korzystania z kalkulatora SCOP również w ramach starań o dofinansowanie pomp ciepła z innych regionalnych programów wsparcia. Kalkulator dostępny jest na stronie internetowej www.kalkulatorscop.pl oraz na stronie www.portpc.pl. Temat efektywności pomp ciepła będzie szerzej omówiony podczas IV Kongresu PORT PC „Efektywność z klasą”, który odbędzie się już 22 września podczas V Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej Renexpo w Warszawie. Rejestracja możliwa za pośrednictwem strony www.renexpo-warsaw.com w zakładce konferencje.

* Standard VDI 4650 został również opublikowany w języku polskim. Zawarty jest w Wytycznych PORT PC Projektowania Wykonania i Odbioru Instalacji z Pompami Ciepła cz.2 „Skrócona metoda obliczania rocznego współczynnika efektywności pomp ciepła” dla pomp ciepła z napędem elektrycznym do centralnego ogrzewania i c.w.u. oraz cz.3 „Uproszczona metoda obliczania rocznego współczynnika efektywności grzewczej i rocznego współczynnika wykorzystania instalacji z sorpcyjną pompą ciepła” dla gazowych pomp ciepła do centralnego ogrzewania pomieszczeń i przygotowania c.w.u.

PORT PC