REKLAMA
 
REKLAMA

Dotacje na OZE i efektywność energetyczną z KPO

Dotacje na OZE i efektywność energetyczną z KPO
Fot. Pixabay - Leopictures

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przypomina o różnych możliwościach wsparcia oferowanych w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności. Nadal można otrzymać dofinansowanie do termomodernizacji budynków mieszkalnych i wymiany starych źródeł ciepła na paliwo stałe na niskoemisyjne źródła ciepła.

Beneficjentami w poszczególnych konkursach, w których nabór jest prowadzony z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), mogą być właściciele i współwłaściciele jednorodzinnych oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej mogą otrzymać także biblioteki i domy kultury.

W jakich programach można otrzymać dofinansowanie

Czyste Powietrze

Nabór w programie Czyste Powietrze trwa do 30 czerwca 2026 r. Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

REKLAMA

W programie można otrzymać dofinansowanie do kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne niskoemisyjne źródła ciepła.

Maksymalna wysokości bezzwrotnego dofinansowania w Czystym Powietrzu w przeliczeniu na jednego beneficjenta może sięgać nawet 136,2 tys. zł w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania. Poziom ten zależy bowiem od dochodów wnioskodawcy. Im niższe dochody, tym wyższe dofinansowanie można otrzymać. Budżet konkursu wynosi 13 895 mln zł.

Od 22 kwietnia br. w programie zajdą zmiany, zgodnie z którymi beneficjenci będą mogli wybierać tylko urządzenia (pompy ciepła i kotły na drewno lub pellet) wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM) prowadzoną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych

Celem realizacji inwestycji dofinansowywanych w ramach tego konkursu ma być poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, lepsza jakość mieszkań, walka z ubóstwem energetycznym. Dofinansowanie można otrzymać na niskoemisyjne źródła energii i wymianę nieefektywnych źródeł grzewczych oraz termomodernizację budynków mieszkalnych.

Wnioski przyjmowane są do 30 czerwca 2026 r. Budżet konkursu to 448 mln zł.

Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej

Do 31 marca 2026 r. trwa nabór w konkursie na poprawę efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej i zastąpienie wysokoemisyjnych źródeł ciepła bardziej ekologicznymi. Konkurs obejmuje biblioteki położone w miastach od 100 tys. do 200 tys. mieszkańców oraz domy kultury w całym kraju. O wsparcie ubiegać się mogą jednostki samorządu terytorialnego wnioskujące w imieniu instytucji kultury (bibliotek i domów kultury) oraz biblioteki i domy kultury działające jako samorządowe instytucje kultury.

REKLAMA

Zakres przedsięwzięcia musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego i skutkować redukcją zużycia energii pierwotnej co najmniej o 30 proc. Maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie wynosi ponad 3,5 mln zł. Budżet konkursu to 300 mln zł.

Szczegółowy regulamin naboru, wniosek i wzory umów dostępne są na stronie internetowej.

Inwestycje w energooszczędne budownictwo mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach

Celem konkursu jest wspieranie powstawania mieszkań chronionych oraz mieszkań na wynajem. Wsparcie oferowane jest w formie bezzwrotnego grantu i łączy się ze wsparciem krajowym udzielanym w ramach programu budownictwa socjalnego i komunalnego.

O wsparcie ubiegać się mogą:

 • Gminy, jednoosobowe spółki gminne:
  – na budowę budynku,
  – na remont lub przebudowę budynku niemieszkalnego,
  – na zmianę sposobu użytkowania budynku, w wyniku czego powstaną lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.
 • Gminy, związki międzygminne, jednoosobowe spółki gminne, powiaty, organizacje pozarządowe albo podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego:
  – na lokale mieszkalne w formie mieszkań treningowych i wspomaganych.
 • Gminy, związki międzygminne:
  – na budowę budynków,
  – na remont lub przebudowę niezamieszkanych budynków (albo ich części) będących własnością spółki gminnej albo społecznej inicjatywy mieszkaniowej, której jedynym albo większościowym właścicielem jest gmina, w wyniku których zostaną utworzone lokale mieszkalne na wynajem inne niż mieszkaniowy zasób gminy.

Wnioski można składać do 30 września 2024 r. Budżet konkursu wynosi 510 mln zł.

Nowe konkursy

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zapowiedziało także otwarcie w kwietniu trzech nowych konkursów na wsparcie finansowane z KPO – dla przedsiębiorców branży hotelarskiej i gastronomicznej (HoReCa) oraz na inwestycje w technologię i innowacje środowiskowe dla małych, średnich i dużych firm. Małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wsparcie na wdrożenie w przedsiębiorstwie technologii środowiskowych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym. Z kolei duże przedsiębiorstwa mogą się starać o finansowanie działań wspierających rozwój technologii przyczyniających się do tworzenia rynku surowców wtórnych.

Inne trwające konkursy

 • E-innowacje – projekty z zakresu infrastruktury i usług chmurowych następnej generacji, tzw. IPCEI-CIS.
 • Branżowe Centra Umiejętności (BCU) – przedmiotem konkursu jest utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności w wybranych dziedzinach zawodowych.
 • Reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego – szkolenia dla planistów – wsparcie gmin w przygotowaniu dokumentów planistycznych. Aby zrealizować ten cel, przewidywane jest zapewnienie ukierunkowanych szkoleń dla pracowników samorządowych i planistów zaangażowanych w opracowywanie dokumentów planistycznych w gminach.
 • Reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego – wsparcie dla gmin – na działania w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminach.

W sumie w kwietniu można pozyskać wsparcie z KPO w ramach 11 konkursów.

Katarzyna Poprawska-Borowiec

katarzyna.borowiec@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

REKLAMA
Komentarze

Brak komentarzy
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA