Kolejne umowy na dofinansowanie termomodernizacji z POIiŚ

Kolejne umowy na dofinansowanie termomodernizacji z POIiŚ
Gramwzielone.pl (C)

Trzy kolejne umowy na termomodernizację w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 podpisano w ostatnich dniach w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Unijne wsparcie otrzymają Politechnika Śląska – ponad 5 mln zł, Państwa Straż Pożarna w Łodzi dla placówki w Łowiczu – prawie 1,2 mln zł oraz poznański Instytut Obróbki Plastycznej – 763 tys. zł.

Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, termomodernizacja Politechniki Śląskiej dotyczyć będzie sześciu budynków dydaktycznych o łącznej powierzchni 19 149,3 m2. Dzięki temu szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) wyniesie 1055,7 tony równoważnika CO2/rok, a zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32) określono na poziomie 3 090 100 kWh/rok. Inwestycja na Śląsku będzie kosztowała 8 768 435,64 zł, z czego unijne dofinansowanie opiewa na kwotę 5 052 842,43 zł.

REKLAMA

Natomiast rzeczowa realizacja projektu łódzkiej PSP (która aplikowała o środki dla placówki w Łowiczu) obejmie prace budowlane polegające na kompleksowej modernizacji energetycznej dwóch budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu. Będzie to budynek administracyjno-biurowo-socjalno-garażowy oraz budynek garażowo-magazynowy. Szacowane efekty tego przedsięwzięcia to: roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) – 121,86 tony równoważnika CO2; zmniejszenie zużycia energii końcowej – 1 586,66 GJ/rok; zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 1 752,61 GJ/rok; zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI) – 486 875,06 kWh/rok oraz ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1 591,04 GJ/rok. Wartość projektu wynosi 2 392 235,76 zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej to kwota 1 195 878,65 zł.

REKLAMA

Z kolei termomodernizacja zespołu budynków laboratoryjnych i technologicznych Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu dotyczy modernizacji energetycznej trzech budynków o powierzchni 3239,87 m2. Instytut Badawczy, który zajmuje się opracowywaniem, badaniem i wdrażaniem technologii, maszyn, urządzeń i narzędzi do pozahutniczej obróbki plastycznej metali, dzięki unijnemu dofinansowaniu zrealizuje następujące cele: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 120,18 Mg CO2/rok oraz zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 382150,27 kWh/rok. Koszty całkowite zadania to 1 202 314,11 zł, w tym kwota dofinansowania z POIiŚ 763 068,68 zł. 

red. gramwzielone.pl