166 mln zł dotacji z NFOŚiGW na termomodernizację

166 mln zł dotacji z NFOŚiGW na termomodernizację
Fot. NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił listę beneficjentów w konkursie na unijne dofinansowanie projektów termomodernizacyjnych w budynkach należących do instytucji sektora publicznego.

W konkursie organizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIS/1.3.1/1/2015) „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” do dofinansowania zostaną zakwalifikowane projekty w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

O dofinansowanie mogły ubiegać państwowe jednostki budżetowe, szkoły wyższe, administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne, a także podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, działające na rzecz państwowych jednostek budżetowych, szkół wyższych i organów władzy publicznek.

REKLAMA
REKLAMA

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach konkursu wynosi 85 proc.

Wstępnie przyjęto, że kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” wyniesie 200 mln zł. Łączna kwota dofinansowania w projektach, które po ocenie merytorycznej II stopnia rekomendowano do wsparcia, jest jednak niższa.

Lista beneficjentów w konkursie POIS/1.3.1/1/2015, którą przedstawił NFOŚiGW, jest dostępna pod tym linkiem. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi w sumie 166,12 mln zł.

red. gramwzielone.pl