W. Brytania wprowadza taryfy gwarantowane dla kolektorów słonecznych i pomp ciepła

W. Brytania wprowadza taryfy gwarantowane dla kolektorów słonecznych i pomp ciepła
Wagner & Co

{więcej}Greg Baker, brytyjski Minister ds. Energii i Klimatu, potwierdził wprowadzenie systemu dofinansowania dla gospodarstw domowych do ciepła wytwarzanego ze źródeł odnawialnych (Renewable Heating Incentive, RHI). Dzięki temu gospodarstwa domowe będą mogły otrzymywać setki funtów rocznie za ciepło wytworzone przez pompy ciepła, kolektory słoneczne i kotły na biomasę.
 
Poziomy taryfowe dofinansowania w brytyjskim systemie Feed-in Tariff zostały ustalone na 7,3 p/kWh (ok. 37 gr./kWh) dla powietrznych pomp ciepła, 18,8p/kWh (ok. 94 gr/kWh) dla gruntowych pomp ciepła, 12, 2p/kWh ( ok. 61 gr./kWh) dla kotłów na biomasę i 19,2 p/kWh (ok. 96 gr./kWh) dla kolektorów słonecznych. Wypłaty będą realizowane co kwartał przez 7 lat. Taryfy zostały ustalone na poziomie, który odzwierciedla przewidywany koszt wytwarzania ciepła przez 20 lat. Konsumenci, którzy zdecydują się na system pomiarowy i monitoring mogą liczyć dodatkowo na dopłaty w wysokości 230 funtów w przypadku pomp ciepła i 200 funtów w przypadku kotłów na biomasę.
 
Nowa forma wsparcia została stworzona przede wszystkim w celu promowania technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii w domach. Ponadto ma za zadanie dalszą redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery, pomoc w osiągnięciu krajowych celów w zakresie OZE oraz pozwoli zaoszczędzić mieszkańcom na rachunkach za energię. Program wsparcia RHI jest pierwszym takim systemem na świecie, w sektorze przemysłowym istnieje już od 2011 roku.
 
PORT PC jest przekonana, że wdrożony w Wielkiej Brytanii program dofinansowań wyraźnie wpłynie na ukształtowanie brytyjskiego rynku w przyszłości. Kolejnym krokiem powinno być wyszkolenie wielu dobrych wykwalifikowanych instalatorów oraz wprowadzanie na rynek najlepszej jakości produktów.
 
W aktualnym projekcie polskiej ustawy o odnawialnych źródłach energii Ministerstwo Gospodarki przewiduje zastosowanie dopłat do produkowanej energii odnawialnej, ale tylko dla technologii produkujących energię elektryczną z OZE. Dopłata do produkcji ciepła z OZE, w przeciwieństwie do rozwiązań brytyjskich, nie jest wzięta w ogóle pod uwagę.

REKLAMA

PORT PC

REKLAMA