Niemcy: coraz więcej instalatorów PV oferuje magazyny energii

Niemcy: coraz więcej instalatorów PV oferuje magazyny energii
SolarWorld press

{więcej}Jak wynika z badania przeprowadzonego przez EuPD Research już 2/3 firm w Niemczech oferujących montaż instalacji fotowoltaicznych deklaruje, że sprzedaje również lub w tym roku rozpocznie sprzedaż systemów magazynowania energii. 

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez EuPD Research, Niemcy są obecnie najważniejszym rynkiem w Europie w zakresie rozwoju domowych systemów magazynowania energii. Rynek domowych magazynów energii zaczyna się również rozwijać w Wielkiej Brytanii, we Włoszech oraz w krajach Beneluksu i we Francji.

Do rozwoju rynku domowych magazynów energii w Niemczech przyczynia się przede wszystkim federalny program dopłat na zakup i montaż tego rodzaju urządzeń, a systemy łączące fotowoltaikę z domowymi magazynami energii zaczyna oferować coraz więcej firm – m.in. SMA, PowerOne, Sharp Solar czy ReneSola. 

REKLAMA
REKLAMA

W raporcie poświęconemu wynikom badania czytamy, że rozwój systemów magazynowania w połączeniu z systemami zarządzania energią będzie towarzyszyć krajom Unii Europejskiej w osiągnięciu założonych celów produkcji zielonej energii i pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału niestabilnej energetyki słonecznej i wiatrowej – zarówno na poziomie odbiorcy jak i całego systemu enegetycznego. 

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez EuPD Research, 2/3 instalatorów systemów fotowoltaicznych w Niemczech deklaruje, że sprzedaje lub w tym roku rozpocznie sprzedaż domowych magazynów energii. W przypadku instalatorów z Wielkiej Brytanii i Włoch podobne działania deklaruje co trzecia firma instalująca PV.  

EuPD Research wskazuje ponadto, że – o ile w krajach Beneluksu nie możemy jeszcze mówić o rynku domowych magazynów energii – jego rozwój w najbliższym czasie jest spodziewany ze względu na rozwinięty już rynek domowych instalacji fotowoltaicznych. 

gramwzielone.pl