Columbus przejął projekty fotowoltaiczne za 40,5 mln zł

Columbus przejął projekty fotowoltaiczne za 40,5 mln zł
Columbus Energy

Columbus Energy sfinalizował zakup za 40,5 mln zł portfela wybudowanych i realizowanych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 184 MW, a także zawarł umowę dotyczącą pożyczki, którą przeznaczy na nabycie kolejnych podmiotów realizujących projekty farm PV. 

Dzisiaj Columbus podpisał umowę pożyczki o wartości 110 mln zł. Spółka może przeznaczyć kwotę pożyczki na zakup udziałów w jednej lub większej liczbie spółek celowych realizujących projekty instalacji OZE, w szczególności farm fotowoltaicznych.

Spółka poinformowała, że umowa została zawarta z podmiotem prawa handlowego powiązanym z członkiem Rady Nadzorczej Columbusa, będącym jednocześnie akcjonariuszem posiadającym powyżej 5 proc. w głosach na walnym zgromadzeniu spółki.

REKLAMA

Pożyczka jest oprocentowana według rocznej stopy procentowej stanowiącej sumę WIBOR 3M oraz marży w wysokości 4,25 proc. w skali roku.

Wcześniej w tym tygodniu spółka zależna Columbusa – Columbus JV1A sp. z o.o. w organizacji – zawarła dwie umowy nabycia łącznie 22 projektów przygotowywanych do realizacji farm fotowoltaicznych o mocy po około 1 MW. Jak informuje Columbus, projekty są na wczesnym etapie rozwoju, w skład każdego wchodzi umowa najmu oraz w zależności od projektu decyzja środowiskowa oraz decyzja o warunkach zabudowy, względnie inne komponenty jak np. złożony wniosek o wydanie warunków przyłączenia. Cena za każdy projekt została podana w komunikacie spółki w euro i wyniosła 6 315,77 euro netto, powiększona o należny podatek VAT, co daje łączną kwotę 138 946,94 euro netto.

Columbus JV1A będzie miał prawo do odstąpienia od umów oddzielnie dla każdego projektu do końca maja 2021 r. – w przypadku braku realizacji projektu do końca kwietnia 2021 r. z przyczyn związanych z winą sprzedającego, w szczególności nieudzielenia zgód określonych w umowach.

– Zawarte w tych dniach umowy są kolejnym etapem realizowania strategii spółki w zakresie zwiększania udziału w rynku farm fotowoltaicznych Zasadniczą różnicą w stosunku do poprzednich transakcji jest to, że 5 zakupionych przez nas spółek posiada ukończone farmy, przyłączone do sieci energetycznej, które generują już przychody ze sprzedaży wytworzonej energii. Wszystkie te działania są związane z budową własnego portfela aktywów Columbus Energy – mówi Janusz Sterna, wiceprezes Columbus Energy S.A.

REKLAMA

Kilka dni temu Columbus Energy informował o zawarciu umów kredytowych z Bankiem Ochrony Środowiska na realizację sześciu farm fotowoltaicznych o mocach odpowiednio 0,9978 MW, 0,9978 MW, 0,489 MW, 0,964 MW, 0,985 MW oraz 0,998 MW.  

W przypadku wszystkich projektów BOŚ przyzna kredyty obrotowe z przeznaczeniem na finansowanie podatku VAT, oprocentowane w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku, z terminem ostatecznej spłaty kredytu na 31 marca 2021 r.

Łączna wartość kredytów na spłatę podatku VAT wynosi 3,518 mln zł, a wartość kredytów inwestycyjnych sięga 12,34 mln zł. Wkład własny inwestora ma wynieść dla każdego z projektów 20-25 proc.

Skupiający się wcześniej na budowie mikroinstalacji fotowoltaicznych Columbus Energy zintensyfikował swoje działania na rynku farm fotowoltaicznych w ubiegłym roku. W tym roku nabył udziały w kolejnych spółkach celowych, realizujących projekty farm fotowoltaicznych, a w lipcu br. podjął współpracę ze spółką Farmy Fotowoltaiki należącą do Śląskie Kamienice S.A. i zawarł umowy z kolejnymi podmiotami na projekty o łącznej mocy ponad 500 MW.

Kilka tygodni temu zarząd spółki informował o złożeniu wiążącej oferty na zakup 100 proc. udziałów w spółkach celowych, które realizują 87 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy blisko 184 MWp. W tym uwzględniono projekty o jednostkowych mocach odpowiednio 48,3 MWp, 30 MWp oraz 32,2 MWp, a moc pozostałych nie przekracza 1 MWp. Oferta złożona przez Columbus opiewała na kwotę 37,83 mln euro. Teraz spółka informuje o sfinalizowaniu tej transakcji. 

Obecnie wartość wybudowanych przez Columbus Energy farm fotowoltaicznych jest szacowana przez spółkę na 45 mln zł. Kolejne 40 MW ma być w realizacji, a całość portfela, który rozwija spółka, ma przekraczać 1000 MW, a jego rynkowa wartość jest szacowana na blisko 4 mld zł.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.