Photon uruchamia farmy PV na Węgrzech. Wiadomo, ile zarobi

Photon uruchamia farmy PV na Węgrzech. Wiadomo, ile zarobi
Photon Energy

Notowana na naszej giełdzie NewConnect spółka zajmująca się budową i utrzymaniem elektrowni fotowoltaicznych poinformowała o uruchomieniu kolejnych elektrowni PV na Węgrzech. Spółka podała stawkę, którą otrzyma za każdą megawatogodzinę energii wprowadzoną do sieci.

Węgierska spółka zależna Photon Energy  Photon Energy Solutions  ukończyła budowę i podłączyła do sieci dwie elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 2,8 MWp na Węgrzech, w mieście Püspökladány. W tej samej lokalizacji spółka jest obecnie na zaawansowanym etapie budowy kolejnych ośmiu elektrowni PV o łącznej mocy 11,3 MWp.

Aktywa te zwiększą łączną moc węgierskich elektrowni fotowoltaicznych w portfelu Photon Energy do 37,8 MWp. Moc całego portfolio elektrowni własnych Photon urośnie do 63,4 MWp.

REKLAMA

Przyłączenie do sieci kolejnych sześciu elektrowni solarnych ma nastąpić pod koniec października 2020 r., a dwie kolejne mają zostać oddane do użytku pod koniec listopada 2020 r.

Dwie nowe elektrownie zajmują powierzchnię 4,3 ha i są podłączone do sieci E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Oczekuje się, że łącznie będą wytwarzać około 4,1 GWh energii elektrycznej rocznie.

Grupa będzie obsługiwać nowe elektrownie za pośrednictwem dwóch spółek projektowych, będących w całości jej własnością, z których każda posiada licencję na korzystanie z węgierskiego systemu taryfy gwarantowanej (METÁR). Licencje te uprawniają każdą elektrownię do taryfy gwarantowanej w wysokości 33 360 HUF za MWh, czyli około 416 PLN/MWh.

REKLAMA

Obie elektrownie w ramach przyznanych licencji mają prawo do maksymalnej wspieranej produkcji wynoszącej około 38 400 MWh w okresie 17 lat i 11 miesięcy. Photon zakłada, że łączne roczne przychody z obu elektrowni wyniosą około 380 tys. EUR.

Zgodnie z MSR 16, w związku z oddaniem elektrowni do użytkowania, nastąpi przeszacowanie wartości portfela aktywów grupy o około 0,9 mln EUR. Zostanie to ujęte jako pozostałe całkowite dochody grupy w skonsolidowanym rachunku zysków i strat za czwarty kwartał 2020 r.

– Jesteśmy bardzo dumni, że możemy uruchomić pierwsze dwie z dziesięciu elektrowni w miejscowości Püspökladány na Węgrzech. Wraz z naszym pierwszym projektem dla partnera komercyjnego na rynku australijskim o mocy 14 MWp, który ma zostać przyłączony do sieci do końca roku 2020 r., wspomniane dwa nowe i osiem kolejnych, które nie zostały jeszcze oddane do użytku, poszerzą nasze węgierskie i globalne portfolio PV odpowiednio do 49,1 MWp i 88,6 MWp, do końca 2020 r. – wylicza Georg Hotar, CEO Photon Energy.

Od powstania w 2008 r. firma Photon Energy zbudowała i oddała do użytku elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 90 MWp, z czego 63,4 MWp należy do jej portfela własnego.

Obecnie spółka opracowuje projekty zakładające osiągnięcie mocy 738 MWp w Australii, z czego 580 MWp we współpracy z Canadian Solar, a także 39,8 MWp na Węgrzech. Jednostka O&M firmy Photon Energy zapewnia obsługę i utrzymanie ruchu instalacji na całym świecie o łącznej mocy ponad 300 MWp.

redakcja@gramwzielone.pl 


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o