W Kopenhadze postał duży dachowy system PV. 2x więcej mocy na m2

http://www.sunwindenergy.com/photovoltaics/hanwha-q-cells-builds-345-kw-flat-roof-system-danish-retirement-home

REKLAMA
REKLAMA