Stacja transformatorowa SOLAR IG od ELQ S.A. sercem farmy PV

Stacja transformatorowa SOLAR IG od ELQ S.A. sercem farmy PV
ELQ S.A.

Farmy fotowoltaiczne, czyli naziemne instalacje produkujące energię elektryczną o mocy od kilkuset kilowatów do nawet kilkudziesięciu megawatów, budowane są w oparciu o stały zestaw urządzeń wytwórczych, transformujących i przesyłowych. Na drodze energii elektrycznej prądu stałego, wytwarzanej w panelach fotowoltaicznych, skupionej i przetworzonej na energię prądu przemiennego w inwerterach falownikowych, stoi zawsze końcowe urządzenie farmy stacja transformatorowa SN/nn. Jej zadaniem jest odbiór całej wytwarzanejenergii , transformacja z niskiego na średnie napięcie, opomiarowanie dla celów rozliczeniowych i przekazanie energii do napowietrznej lub kablowej linii energetycznej średniego napięcia.

Kontenerowa stacja transformatorowa SOLAR IG, członek rodziny stacji typu SOLAR, jest wyrobem zoptymalizowanych technicznie pod kątem zastosowania na farmach fotowoltaicznych. Jej pomysłodawca i producent całej rodziny stacji typu SOLAR, firma ELQ S.A. z Częstochowy, to kontynuator najlepszych tradycji wytwarzania urządzeń energetycznych i zakład produkcyjny, gdzie w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku powstała pierwsza kontenerowa stacja transformatorowa w Polsce.

Co stanowi o wysokiej wartości stacji SOLAR IG, zarówno w ujęciu ogólnym, jak i dedykowanym farmom fotowoltaicznym?

REKLAMA

Po pierwsze jakość i niezawodność.

Stacje typu SOLAR, to wyrób znany i ceniony na rynku od prawie dwudziestu lat. Ich produkcja od początku nadzorowana jest przez renomowany Instytut Energetyki z Warszawy w ramach przyznanego i systematycznie odnawianego Certyfikatu Zgodności z normami europejskimi. Stacje w całości wykonywane są w warunkach fabrycznych i jako kompletne urządzenia dostarczane są na obiekty.

ELQ S.A. jest pewna niezawodności swoich wyrobów, dlatego na stacje SOLAR udzielana jest 5-letnia gwarancja i zapewniony serwis pogwarancyjny.

Po drugie uniwersalność i ponadstandardowa moc

Wewnętrzne urządzenia rozdzielcze, pomiarowe i zabezpieczeniowe uznanych firm na rynku, takich jak ABB, Siemens, Schneider Electric, Efacec, Eaton, stanowią odpowiedź na wymagania i sugestie służb wszystkich koncernów energetycznych w Polsce. Ich doborem i konfiguracją zajmuje się zespół wykwalifikowanych inżynierów, doskonale obeznanych z oczekiwaniami energetyki zawodowej.

SOLAR to stacja, która w obrębie jednego budynku kontenerowego może obsługiwać nawet kilka transformatorów o mocach jednostkowych do 2,5 MVA.

Polecamy w naszych ofertach sprawdzone, cenione wyroby IMEFY, SGB, Siemens.

Po trzecie bezobsługowość i kompatybilność komunikacyjna

Stacje SOLAR posiadają niezawodną, bezobsługową, grawitacyjną wentylację, która nie potrzebuje wspomagania mechanicznego (brak wentylatorów). Kontenerowa obudowa stacji produkowana jest w klasie 5 (najwyższa z możliwych), zapewniając optymalne warunki termiczne pracy dla urządzeń i izolacji połączeń wewnętrznych.

Układy automatyki zabezpieczeniowej i aparatura pomiarowa wyposażone są standardowo w modemy komunikacji ethernetowej i GSM z możliwością łatwego i prostego konfigurowania złącz inżynierskich we wszystkich popularnych protokołach komunikacyjnych.

Wnętrze stacji jest tak zaprojektowane, aby mogły w nim być umieszczone szafy monitoringu całej farmy, a rozdzielnica nn posiada odpowiednią rezerwę mocy do zasilania tych urządzeń peryferyjnych.

Po czwarte uniwersalność posadowienia i ekologia

Tylko kontenery żelbetowe stacji SOLAR posiadają integralny fundament obwodowy, skrywający w sobie żelbetową, szczelną misę olejową, mogącą pomieścić 100% oleju ze stojącego nad nią transformatora. Misa olejowa umieszczona w obrębie kontenera nie ma styczności z podłożem i dzięki temu nie jest narażona na uszkodzenie.

REKLAMA

Monolityczna konstrukcja żelbetowego kontenera razem z fundamentem, ścianami i dachem umożliwia dwa alternatywne sposoby posadawiania, znajdujące się w ofercie ELQ S.A.:

1. Z wykorzystaniem żelbetowej piwnicy kablowej rozwiązanie standardowe.

Najbardziej rozpowszechnione, jednak charakteryzujące się pewnym ryzykiem, związanym z umieszczeniem komory roboczej (wnętrza piwnicy kablowej) poniżej gruntu. Najmniejsze uszkodzenie przepustów kablowych w ścianach piwnicy może spowodować pojawienie się wody, która parując do wnętrza stacji, powodować będzie przyspieszoną korozję konstrukcji rozdzielnic i transformatora oraz uszkodzenie elementów izolacyjnych.

2. Z wykorzystaniem żelbetowych stóp ustojowych typu F2 rozwiązanie optymalne.

Stabilizacja ustojów F2 na płycie żelbetowej lub podsypce żwirowej dokonana zostaje na głębokości 0,8m poniżej gruntu. Uzyskujemy wtedy wolną przestrzeń roboczą pod stacją, gdzie odbywa się swobodne prowadzenie kabli w rurach osłonowych z dowolnych kierunków i wprowadzenie ich pionowo przez betonową podłogę zawieszoną na wysokości 0,2 m nad gruntem, do wnętrza kontenera. Następnie przestrzeń pod stacją wypełniana jest ziemią.

Ten sposób posadowienia jest optymalny dla farm fotowoltaicznych, gdzie niejednokrotnie występuje wysoki poziom wód gruntowych, mogących negatywnie wpływać na pomieszczenia robocze poniżej gruntu, których przy tym sposobie posadowienia, całkowicie unikamy. Kolejną korzyścią jest dowolność kierunków prowadzenia kabli bez potrzeby ich ustalania, koniecznej przy produkcji piwnicy kablowej. Następnie unikamy znacznej masy piwnicy kablowej (7 ton) w stosunku do stóp ustojowych (1 tona), co ma duże znaczenie w przypadku słabej nośności gruntu, często spotykanej na farmach fotowoltaicznych.

Po piąte lekkość

Dzięki zastosowaniu siatkobetonu stacje typu SOLAR posiadają masę o połowę mniejszą od rozpowszechnionych obiektów standardowych. Nie ma to żadnego wpływu na wytrzymałość i żywotność konstrukcji żelbetowej i jest potwierdzone zarówno badaniami wytrzymałościowymi w Instytucie Energetyki, jak i prawie trzydziestoletnim doświadczeniem eksploatacyjnym (wcześniejsze typy stacji również produkowane były w tej technologii).

SOLAR IG waży zaledwie 10 ton, co w połączeniu z masą transformatora 1MVA (2,5 tony) i stóp ustojowych F2 (1 tona) daje całkowity nacisk 13,5 tony na powierzchnię 12 m2 to 40% nacisku w stosunku do rozwiązań konkurencyjnych.

W przypadku gruntów o obniżonej nośności, jakie zazwyczaj występują na farmach fotowoltaicznych, to korzyść o niebagatelnym wymiarze, mająca również ogromne znaczenie na budowę dróg dojazdowych i wynajem dźwigu do rozładunku.

Stacja transformatorowa SOLAR IG to optymalne rozwiązanie dla farm fotowoltaicznych i nie jest to dziełem przypadku, lecz wynikiem ogromnego doświadczenia producenta, spółki ELQ S.A. i odważnego, innowacyjnego podejścia do zagadnień technicznych kadry inżynierskiej firmy.

Fot. ELQ S.A.


artyku sponsorowany