Startuje pierwszy etap nowej oferty bilansowania od Columbusa

Startuje pierwszy etap nowej oferty bilansowania od Columbusa
Dawid Zieliński

Dzięki uzyskaniu zgody urzędu antymonopolowego na przejęcie spółki zajmującej się obrotem energią Columbus Energy może przystąpić do wdrażania nowej oferty zakładającej pełne bilansowanie energii wprowadzanej do sieci przez prosumentów.

Wczoraj informowaliśmy o tym, że prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał pozytywną decyzję w sprawie nabycia przez Columbus Energy S.A. 100 proc. udziałów w spółce Vortex Energy – Obrót Sp. z o.o.

W komentarzu na temat przejęcia spółki obrotu Columbus podkreśla, że dzięki temu może już zawierać umowy kompleksowe z klientami, a to otwiera drogę do realizacji oferty o nazwie Prąd jak Powietrze zakładającej bilansowanie energii z instalacji prosumenckich w stosunku 1:1 – a nie jak przewiduje ustawa o OZE w stosunku 1:07 lub 1:0,8.

REKLAMA

– Finalizacja przejęcia spółki Vortex Energy – Obrót, z koncesją na sprzedaż energii, to ważny krok w rozwoju naszej działalności. Od tej chwili możemy zawierać z klientami umowy kompleksowe na sprzedaż i dystrybucję energii, co z kolei umożliwi nam realizację usługi Prąd jak Powietrze zakomunikowanej na początku lutego – informuje Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy SA.

W ramach usługi Prąd jak Powietrze klienci Columbus mogą odebrać z sieci energetycznej 100 proc. wprowadzonych do sieci nadwyżek energii, którą wyprodukują z własnej instalacji fotowoltaicznej.

Dodatkowo Columbus ma dać gwarancję, że energia pobrana przez prosumentów z sieci będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Columbus zapewnił przy tym, że zaoferuje im stawki na poziomie obecnych taryf, które największym w kraju sprzedawcom energii zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki.

Przy tym Columbus weźmie na siebie koszty związane z rozliczeniami opustów z operatorami systemów dystrybucyjnych.


REKLAMA

Dodatkową zaletą nowej oferty ma być zaoferowanie prosumentom narzędzi pozwalających na lepszy monitoring zużycia energii.

–  W kolejnym etapie realizacji usługi Prąd jak Powietrze nasi klienci będą mogli monitorować swoje saldo z dnia na dzień oraz przekazywać niewykorzystane nadwyżki energii innym użytkownikom, którzy mają umowę z Columbus. Umożliwi to specjalna aplikacja Columbus, dostępna przez przeglądarkę oraz z poziomu smartfona. Jej funkcjonalności ułatwią klientom współpracę z naszą firmą oraz zarządzanie swoją energią, począwszy od monitorowania produkcji instalacji, przez przesyłanie nadprodukcji aż po ładowanie samochodu elektrycznego – komentuje Dawid Zieliński.

W celu wdrożenia oferty Prąd jak Powietrze firma kierowana przez Dawida Zielińskiego opracowała schemat procesowania klientów, którzy zgłosili się do programu.

Pierwszy etap realizacji usługi, a tym samym zmiany sprzedawcy energii, rozpocznie się już w maju.

Jak wynika z wcześniejszych zapowiedzi w tym etapie system bilansowania ma objąć 100 klientów, którzy początkowo będą mogli korzystać z bilansowania 1:1 w drugiej strefie taryfy G12, a więc w godzinach pozaszczytowych: w weekendy i dni wolne od pracy, a także codziennie w godzinach 13:00-15:00 i 22:00-06:00.

W drugim etapie bilansowanie 1:1 obejmie grupę 1000 prosumentów i zostanie rozszerzone na obie strefy G12. Ten etap ma być realizowany po zawarciu większej liczby umów kompleksowych z obecnymi oraz nowymi klientami Columbusa, kiedy ilość obsługiwanych przez firmę liczników osiągnie odpowiednią skalę.

Faza komercyjna ma być realizowana w przyszłym roku. W tym etapie przewidziano również tokenizację wyprodukowanej energii za pomocą technologii blockchain, która umożliwi przekazywanie i odbieranie jej w dowolnym miejscu. Jeżeli klient Columbusa wygeneruje nadwyżki energii, wówczas będzie mógł ją odebrać nawet w innej lokalizacji.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.