Świętokrzyskie: ponad 120 wniosków dot. budowy farm fotowoltaicznych

Świętokrzyskie: ponad 120 wniosków dot. budowy farm fotowoltaicznych
pgegreenenergy press

{więcej}Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach pracuje nad oceną środowiskową około 120 wniosków dotyczących budowy farm fotowoltaicznych. Ich łączna planowana moc to ponad 283 MW. 

Zdaniem cytowanego przez kielecki oddział „Gazety Wyborczej” Waldemara Pietrasika, regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Kielcach, inwestycje w farmy fotowoltaiczne budzą mniej emocji w lokalnych społecznościach niż choćby inwestycje w farmy wiatrowe, a RDOŚ tylko w nielicznych przypadkach wymaga wykonania raportu środowiskowego. 

Jeden z wniosków, nad którymi pracuje świętokrzyski RDOŚ, dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej o planowanej mocy 40 MW. Inwestycja miałaby powstać w Kornicy koło Końskich z inicjatywy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich. Inwestor w tym wypadku jest w trakcie opracowywania raportu środowiskowego. Projekt ma być realizowany na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. 

REKLAMA
REKLAMA

Drugi największy wniosek dotyczący farmy PV, który jest obecnie rozpatrywany w RDOŚ w Kielcach, dotyczy projektu o mocy 20 MW w Odrowążu koło Stąporkowa, a trzeci dotyczy farmy fotowoltaicznej o mocy nominalnej 19,5 MW, która ma powstać w Bogucicach koło Pińczowa. 

Jak informuje na łamach „Wyborczej” prezes Fundacji Myśli Ekologicznej Paweł Konieczny, koszt dzierżawy terenu pod farmę PV w regionie może wynosić rocznie ok. 25-30 tys. zł. 

gramwzielone.pl / za Gazeta Wyborcza Kielce