M. Klimczak, BOŚ: rozliczanie półroczne daje prosumentom możliwość oszczędzania

M. Klimczak, BOŚ: rozliczanie półroczne daje prosumentom możliwość oszczędzania
Mariusz Klimczak, prezes BOŚ. Foto: BOŚ press

{więcej}W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Mariusz Klimczak, prezes BOŚ Banku, zapowiada rozwój rynku prosumenckiego bazującego głównie na fotowoltaice, spadek cen tej technologii przy jednoczesnym wzroście cen energii dla odbiorców końcowych, a także powstanie w branży OZE kilkunastu tysięcy miejsc pracy

Na łamach „Rzeczpospolitej” prezes BOŚ Banku zapowiada przebudowę systemu energetycznego przy rozwoju rozproszonych źródeł wytwarzania. – Koncerny energetyczne powinny wykorzystać ten czas i rozwijać kompetencje w zarządzaniu systemem rozproszonych mikroźródeł czy magazynowaniu energii w nich wytwarzanej. To właśnie jest ten moment na zmianę długofalowych strategii – z korzyścią dla firm energetycznych i całej polskiej gospodarki – prognozuje na łamach „RZ” prezes BOŚ. 

Mariusz Klimczak pozytywnie odnosi się do zaproponowanego w ustawie o OZE sposobu rozliczania energii z instalacji prosumenckich. – Mam na myśli półroczne bilansowanie rozliczeń z zakładem energetycznym, które daje możliwość zaoszczędzenia konkretnych kwot. W cyklu sześciomiesięcznym można realnie wykorzystać efektywność instalacji fotowoltaicznej, i to nawet wtedy, gdy założeniem prosumenta była produkcja energii tylko i wyłącznie na własne potrzeby – informuje w wywiadzie dla „RZ” Mariusz Klimczak i dodaje, że niższa efektywność pracy instalacji fotowoltaicznej w okresie zimowym może zostać zrekompensowana przez nadwyżki wyprodukowane wiosną i latem. Prezes BOŚ ocenia, że takie rozwiązanie może być impulsem do rozwoju rynku prosumenckiego. 

REKLAMA
REKLAMA

Prezes BOŚ komentuje też podnoszoną przez zakłady energetyczne kwestię spadku wpływów z podatku VAT w przypadku produkcji energii przez prosumentów i niekupowania energii od operatora. – To jest najbardziej kuriozalne tłumaczenie, jakie słyszałem. Sam mam duży dom, a płacę tylko kilkaset złotych VAT rocznie uwzględnionego w rachunkach za prąd. Jeśli założę instalację fotowoltaiczną o mocy 3 kW, co kosztuje 30 tys. zł, to  zapłacę VAT z góry za 20 lat – informuje Mariusz Klimczak. 

Wywiad z prezesem BOŚ Mariuszem Klimczakiem w „Rzeczpospolitej”

gramwzielone.pl