Od 1 sierpnia przyłączenie fotowoltaiki tylko z nowymi dokumentami

Od 1 sierpnia przyłączenie fotowoltaiki tylko z nowymi dokumentami
Soltech Energy

W konsekwencji wdrożenia do polskich przepisów unijnego rozporządzenia NC RfG falowniki w zgłaszanych do przyłączenia instalacjach fotowoltaicznych powinny posiadać certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów tzw. unijnego kodeksu sieciowego. Pierwotnie ten wymóg miał wejść w życie trzy miesiące temu, jednak w obliczu problemów, które producenci falowników mieli z uzyskaniem odpowiedniej certyfikacji, zdecydowano się na wprowadzenie dodatkowego okresu przejściowego.

Chociaż o konieczności uzyskania dla falowników fotowoltaicznych certyfikatów zgodnych z unijnymi wymogami było wiadomo już od dłuższego czasu, w praktyce proces certyfikacji okazał się problemem dla producentów tego rodzaju urządzeń.

Konieczność przedstawienia operatorom sieci odpowiedniego certyfikatu falownika wynika z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (nazywany kodeksem NC RfG).

REKLAMA

W naszym kraju wdrożenie kodeksu NC RfG nadzorował operator systemu przesyłowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz reprezentujące operatorów sieci Polskie Towarzystwo Rozdziału i Przesyłu Energii Elektrycznej.

Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi początkowo przez operatorów wprowadzenie obowiązku przedstawienia certyfikatu zgodności z NC RfG zostało wyznaczone na 27 kwietnia 2021 r. Do tego dnia obowiązywał okres przejściowy, w którym falowniki stosowane w instalacjach przyłączanych do sieci musiały posiadać wydaną przez producenta deklarację o zgodności z przepisami unijnymi.

Nowe obowiązki związane z certyfikacją falowników fotowoltaicznych nie weszły jednak w życie w dniu 27 kwietnia. Warunki, jakie w naszym kraju zostały postawione ubiegającym się o certyfikat producentom falowników, okazały się sporą barierą. Brakowało informacji, które określiłyby jasną procedurę w tym zakresie. 


REKLAMA

Producenci falowników wskazywali, że spełnienie wytycznych wynikających z kodeksu NC RfG było pracochłonne i wymagało dużego nakładu pracy. Padały głosy, że wprowadzaniu nowych wymogów towarzyszył chaos informacyjny i brakowało jasnych instrukcji co do implementowania ich na poziomie krajowym.

Kilku producentów falowników zapewniało, że udało im się przejść proces certyfikacji zgodności z NC RfG w terminie do 27 kwietnia, jednak spora grupa producentów nie uzyskała dokumentacji, której od tego czasu mieli wymagać operatorzy sieci dystrybucyjnych. Brak certyfikatu zgodności dla danego falownika po upłynięciu okresu przejściowego mógł zablokować możliwość przyłączenia instalacji do sieci.

W ostatniej chwili obowiązek posiadania certyfikatu został jednak odsunięty w czasie. Polskie Towarzystwo Rozdziału i Przesyłu Energii Elektrycznej poinformowało o wydłużeniu okresu przejściowego, w którym wystarczająca będzie nadal deklaracja producenta o zgodności falownika z unijnymi wymogami.

Możliwość stosowania deklaracji zgodności na dotychczasowych zasadach jednak właśnie się kończy. 

W okresie od 1 sierpnia do 30 kwietnia 2022 r. możliwe będzie stosowanie certyfikatów zgodności z wymogami kodeksu NC RfG lub certyfikatu potwierdzającego zgodność z normą PN –EN 50549-1 i/lub PN –EN 50549-2 – ale wyłącznie wraz z dokumentacją potwierdzającą przystąpienie do procesu uzyskania certyfikatu zgodności z NC RfG oraz wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631.

Finalnie obowiązek stosowania wyłącznie certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów kodeksu NC RfG ma wejść w życie z dniem 1 maja 2022 r.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.