Likwidacja opustów może zmniejszyć wpływy do budżetu o 2,6 mld zł

Likwidacja opustów może zmniejszyć wpływy do budżetu o 2,6 mld zł
Energa

Rynek energetyki prosumenckiej czeka na ostateczne rozstrzygnięcia w parlamencie dotyczące nowelizacji ustawy o OZE, która w przypadku odrzucenia przez Sejm ostatniej uchwały Senatu, zmieni zasady rozliczeń prosumentów. Przeciwko tej zmianie protestuje m.in. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, które oszacowało jak spodziewane spowolnienie na rynku fotowoltaicznym może przełożyć się na spadek podatków wpłacanych do budżetu państwa przez firmy zajmujące się fotowoltaiką.

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV opublikowało analizę ekonomicznych, społecznych, gospodarczych i prawnych skutków wprowadzenia procedowanej w parlamencie nowelizacji ustawy o OZE. Z opracowania wynika, że likwidacja systemu opustów będącego motorem napędowym rynku prosumentów w Polsce wyraźnie zmniejszy wpływy do budżetu generowane przez podmioty z sektora PV oraz pracowników zatrudnionych w tych firmach.

SBF Polska PV podkreśla, ż krajowy rynek fotowoltaiczny tworzy ponad 21 tys. podmiotów będących wykonawcami instalacji OZE, które zapewniają znaczące wpływy do budżetu. Te wpływy w wyniku zamknięcia systemu opustów dla nowych prosumentów w 2022 roku mogą znacząco się zmniejszyć.

REKLAMA

W ostatnich latach poziom podatków opłacanych przez firmy sektora fotowoltaicznego w Polsce rósł z roku na rok wraz z dynamicznym rozwojem tego sektora.

Z szacunków podanych przez SBF Polska PV wynika, że w 2019 roku firmy działające na polskim rynku energetyki prosumenckiej wygenerowały 1,1 mld zł wpływów do budżetu, z kolei w 2020 roku pomimo pandemii wpłacono 2,4 mld zł.

REKLAMA

Z szacunków Stowarzyszenia wynika, że w tym roku wpływy do budżetu z podatków płaconych przez sektor fotowoltaiczny wzrosną do poziomu 3,88 mld zł, przy czym wpływy z VAT wyniosą 2,07 mld zł, wpłaty podatku CIT sięgną 1,02 mld zł, a z tytułu podatku PIT do budżetu państwa trafi 0,79 mld zł.

Jednak zmiana systemu rozliczeń prosumentów, która ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2021 roku – o ile Sejm odrzuci bezwzględną większością głosów ostatnią uchwałę Senatu, który sprzeciwił się tej zmianie – według SBF Polska PV będzie oznaczać w 2022 roku zmniejszenie o ponad 2,6 mld zł wpływów z podatków od sektora fotowoltaicznego – do poziomu 1,1 mld zł.

Jak SBF Polska PV uzasadnia tę prognozę? Zdaniem Stowarzyszenia, zmiany doprowadzą do ograniczenia liczby zainstalowanych systemów fotowoltaicznych o nawet 70 proc. względem 2021 roku. W ten sposób rynek powróci do poziomów z okolic 2019 roku.

– Duża część rynku fotowoltaicznego w Polsce skoncentrowana jest wokół domowych, prosumenckich instalacji. Taki charakter rynku sprawia, że na tle krajów europejskich mamy wysoki wskaźnik firm działających w branży i wysoki wskaźnik zatrudnienia w przeliczeniu na roczną moc zainstalowaną. Załamanie się segmentu rynku związanego z domowymi instalacjami fotowoltaicznymi w przyszłym roku dla wielu firm będzie oznaczało znaczące ograniczenie lub likwidację działalności. Nie pozostanie to bez wpływu na rynek pracy i wpływy do budżetu – komentuje Bogdan Szymański, prezes SBF Polska PV.

SBF Polska PV jest organizatorem ogólnopolskiej akcji #PrawoDoCzystejEnergii, której celem jest zapewnienie systemu rozliczeń energii elektrycznej, którego zasady zapewnią bezpieczeństwo inwestycji prosumentów

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.