Coraz mniej czasu na wejście do opustów. Co jeśli trzeba będzie uzupełnić zgłoszenie?

Coraz mniej czasu na wejście do opustów. Co jeśli trzeba będzie uzupełnić zgłoszenie?
Stilo Energy

Zbliża się termin zakończenia dotychczasowego mechanizmu rozliczeń nadwyżek energii wprowadzanej do sieci przez prosumentów. Wejść do systemu opustów będą mogli jeszcze tylko prosumenci, którzy zgłoszą przyłączenie mikroinstalacji do końca marca. Co stanie się, jeśli zgłoszenie będzie wymagać uzupełnienia?

To ostatnie tygodnie na zgłoszenie przyłączenia przez właścicieli domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, którzy chcą zdążyć z wejściem do rozliczeń nadwyżek energii w dotychczasowym systemie opustów – uważanym jako korzystniejszy od systemu net-billingu, który zacznie obowiązywać do 1 kwietnia.

Aby właściciel nowej mikroinstalacji uzyskał prawo do rozliczeń w dotychczasowym systemie nadwyżek energii, których nie wykorzysta na miejscu i które wprowadzi do sieci, zgodnie z obowiązującą wersją ustawy o OZE musi zgłosić do operatora systemu dystrybucyjnego przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 marca (wyjątkiem są prosumenci korzystający z unijnych dotacji w ramach tzw. projektów parasolowych, którzy dostaną więcej czasu na wejście do systemu opustów).

REKLAMA

Jeśli tak się stanie, wówczas prosument zachowa prawo do korzystania z opustów przez 15 lat od uruchomienia działalności nawet jeśli jego instalacja zostanie przyłączona do sieci po 31 marca. Co więcej, ustawa o OZE da mu prawo przejścia na nowy system rozliczeń, jeśli uzna, że jest to zasadne.

Osoby, które nie zdążą złożyć wniosku o przyłączenie do końca marca i zrobią to później, będą mogły już tylko skorzystać z nowego systemu określanego jako net-billing. W praktyce będzie to oznaczać prawo do sprzedaży nadwyżek niewykorzystanej energii po średniej cenie energii z rynku hurtowego z wcześniejszego miesiąca, a od połowy 2024 r. – po średniej cenie godzinowej.

Prosumenci, którzy jeszcze nie przyłączyli do sieci swoich mikroinstalacji, a chcą korzystać z rozliczeń w formie opustów – czyli pomniejszenia rachunków za energię adekwatnie do ilości wprowadzonych do sieci kilowatogodzin energii z uwzględnieniem współczynnika 0,7 lub 0,8 – mają czas na zgłoszenie przyłączenia do końca marca. Sam fakt zgłoszenia da im prawo do skorzystania z dotychczasowego systemu niezależnie od dnia pierwszego wprowadzenia energii do sieci.

Co jednak stanie się, jeśli zgłoszenie złożone przed końcem marca okaże się niekompletne i operator oceni, że wymaga ono korekty, która będzie mogła zostać przekazana po 31 marca? Do tej kwestii odniosła się spółka Energa-Operator.

Operator sieci dystrybucyjnej z północnej części kraju informuje, że w przypadku, gdy zgłoszenie dostarczone przez prosumenta w terminie do 31 marca będzie niekompletne lub niepoprawne, to zostanie on wezwany do uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia

Jeśli w tym terminie prosument udzieli odpowiedzi na wezwanie pozwalające uznać zgłoszenie za kompletne i poprawne, to będzie mógł być rozliczany w dotychczasowym systemie opustów.

Reklama

REKLAMA

Gdzie szukać paneli fotowoltaicznych?

Poniżej przedstawiamy ranking serwisu Oferteo.pl dotyczący 18 343
firm instalujących panele fotowoltaiczne, najlepszych w 2020 roku w
poszczególnych miastach:

Natomiast nieudzielenie odpowiedzi w wyznaczonym terminie lub złożenie wyjaśnienia niepozwalającego na uznanie zgłoszenia jako prawidłowe sprawi, że zgłoszenie zostanie odrzucone i prosument straci możliwość skorzystania z systemu opustów.

Odrzucenie zgłoszenia i utrata prawa do rozliczeń w dotychczasowym systemie nastąpi również wówczas, gdy prosument zgłosi przyłączenie do 31 marca, ale zgłoszenie będzie zawierać dane niezgodne ze stanem faktycznym, potwierdzonym podczas realizacji przyłączenia mikroinstalacji przez pracownika operatora. Taka sytuacja może wystąpić, gdy mikroinstalacja nie została wybudowana, nie spełnia koniecznych wymogów technicznych lub urządzenia są niezgodne z określonymi w zgłoszeniu.

Energa Operator odnosi się także do sytuacji, w której prosument korzystający z systemu opustów zdecyduje się przejść na nowe zasady rozliczeń. Wówczas nadwyżki energii wprowadzonej do sieci będą rozliczane na dotychczasowych zasadach do momentu złożenia stosownego oświadczenia.

Ponadto operator potwierdza, że rozbudowa instalacji, z której energia była wcześniej rozliczana w ramach opustów, zrealizowana po 31 marca, nie spowoduje zmiany zasad rozliczania.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.