Prezydent podpisał zmiany w zasadach rozliczeń prosumentów

Prezydent podpisał zmiany w zasadach rozliczeń prosumentów
Kancelaria Prezydenta RP

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE, której celem jest umożliwienie wejścia do dotychczasowego systemu rozliczeń prosumentom korzystającym z unijnych dotacji w ramach projektów parasolowych  w przeciwieństwie do pozostałych prosumentów, którzy zgłaszając przyłączenie swoich mikroinstalacji po 31 marca, będą mogli wejść już tylko do nowego systemu rozliczeń. Aby prosumenci uczestniczący w projektach parasolowych mogli zyskać więcej czasu na wejście do systemu opustów, do końca marca powinni zawrzeć umowę z podmiotem realizującym unijny projekt i poinformować o tym fakcie sprzedawcę energii.

Podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii ma na celu wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających zakończenie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczętych tzw. projektów parasolowych i grantowych na montaż lub zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Dzięki nowym przepisom prosumenci korzystający z unijnych dotacji w ramach takich projektów dostaną więcej czasu na rozpoczęcie rozliczeń produkowanej energii w dotychczasowym systemie opustów – w przeciwieństwie do pozostałych nowych prosumentów, którzy – jeśli nie zdążą zgłosić przyłączenia mikroinstaalcji do operatora sieci do końca marca – będą mogli wejść już tylko do nowego systemu rozliczeń w postaci tzw. net-billingu.

REKLAMA

Wcześniej nowelizację ustaw o OZE, którą teraz podpisał prezydent, jednogłośnie przyjął Sejm i Senat.

Najnowsza nowelizacją dodaje pkt 3 w art. 4d ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

REKLAMA

Ten przepis przewiduje, że osoba, która zawarła w terminie do dnia 31 marca 2022 r. umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt o którym mowa w art. 2 pkt 18 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego, a także złożyła prawidłowo zgłoszenie o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w terminie do 31 grudnia 2023 r., będzie mogła dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach, czyli w systemie opustów.

Prosument uczestniczący w projekcie parasolowym, który będzie chciał skorzystać z preferencji przewidzianych w najnowszej nowelizacji ustawy o OZE, będzie jedynie zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia sprzedawcy energii, że zawarł umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego oraz że taka umowa nie została rozwiązana na dzień złożenia oświadczenia.

Według rządowych szacunków, projekty parasolowe dotyczące dotacji na energię odnawialną realizowało nawet około 840 gmin, a dzięki nowym przepisom do systemu opustów może wejść jeszcze około 94 tys.  prosumentów uczestniczących w takich projektach, co stanowi około 1/10 obecnej liczby prosumentów w Polsce.  

Nowe zasady rozliczeń zgodnie z aktualną wersją ustawy o OZE wejdą w życie 1 kwietnia 2022 r. i pozostali prosumenci, którzy nie zdążą wcześniej zgłosić przyłączenia swojej mikroinstalacji, będą rozliczani na nowych zasadach. Więcej o tym, jak będzie wyglądać nowy system rozliczeń, w artykule: Nowe prawo dla prosumentów to nie tylko net-billing. To najważniejsze zmiany

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.