Rada Koordynacyjna ds. Rozwoju Sektora PV rozpoczęła działalność

Rada Koordynacyjna ds. Rozwoju Sektora PV rozpoczęła działalność
Ministerstwo Klimatu i Środowisko

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Sektora Fotowoltaiki. Przewodniczył mu Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. OZE.

Pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Sektora Fotowoltaicznego, które odbyło się wczoraj w Ministerstwie Klimatu, stanowi realizację zapisów Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki, podpisanego pod koniec zeszłego roku przez przedstawicieli administracji rządowej, a także firm i instytucji reprezentujących krajowy sektor fotowoltaiczny.

Celem Porozumienia jest współpraca na rzecz rozwoju sektora PV w Polsce oraz maksymalizacja „local content”, rozumianego jako udział w inwestycjach przedsiębiorców z siedzibą w Polsce lub przedsiębiorców zagranicznych posiadających w Polsce oddział bądź przedstawicielstwo i prowadzących działalność produkcyjną lub usługową na terenie naszego kraju, tworzących łańcuch dostaw na potrzeby branży fotowoltaicznej.

REKLAMA

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powołała w skład Rady Koordynacyjnej 32 członków, którzy reprezentują strony Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki.

Pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska został wyznaczony jako przewodniczący Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Sektora Fotowoltaiki.

Wiceminister Zyska zapewniał wczoraj, że przygotowując nowe propozycje legislacyjne, resort klimatu chce wsłuchiwać się w głos rynku. Temu służyć ma dialog z branżą prowadzony za pośrednictwem Rady.

REKLAMA

Rada ma za zadanie koordynację działań zmierzających do realizacji Porozumienia, a w szczególności:

  • monitorowanie realizacji celów strategicznych;
  • powołanie grup roboczych zapewniających współpracę stron w zakresie obszarów kluczowych;
  • monitorowanie poziomu „local content” osiąganego przez inwestorów i podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw dla sektora.

Podczas pierwszego posiedzenia Rady przyjęto Regulamin Rady Koordynacyjnej oraz powołano grupy robocze w obszarach:

  • Grupa 1 – ds. rozwoju krajowego przemysłu urządzeń fotowoltaicznych,
  • Grupa 2 – ds. rozwoju nowych segmentów fotowoltaiki i integracji z siecią,
  • Grupa 3 – ds. identyfikowania barier ograniczających rozwój PV oraz propozycji ich zniesienia,
  • Grupa 4 – ds. rozwiązań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie fotowoltaiki.

Stroną Porozumienia sektorowego może zostać każdy podmiot, który reprezentuje jedną z grup interesariuszy wymienionych w Porozumieniu oraz złoży ministrowi klimatu i środowiska oświadczenie o woli przystąpienia do wypełnienia postanowień Porozumienia.

Oświadczenia należy przekazywać w formie elektronicznej na adres: info@klimat.gov.pl.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.