Jakie są aktualne dotacje do fotowoltaiki w 2022?

Jakie są aktualne dotacje do fotowoltaiki w 2022?

Mój Prąd, Czyste Powietrze, ulga termomodernizacyjna, Agroenergia, Stop Smog i Energia Plus – to najpopularniejsze programy pomocowe, wspierające przestawienie się na odnawialne źródła energii we własnym domu, gospodarstwie rolnym bądź przedsiębiorstwie. Przyglądamy się bliżej każdemu z nich i sprawdzamy, na jakie kwoty dotacji możemy liczyć w bieżącym roku.

Dotacje do fotowoltaiki w 2022 roku – aktualne programy

Inwestycja w fotowoltaikę to dobry krok. Dzięki niej jesteśmy w stanie produkować prąd na własne potrzeby, co nie tylko odciąża nasz domowy budżet, ale też dodatkowo wpływa pozytywnie na środowisko naturalne. Musimy jednak mieć świadomość, że oszczędności przyjdą z czasem, szczególnie że najpierw trzeba ponieść koszty związane z instalacją paneli fotowoltaicznych.

REKLAMA

Dobra wiadomość jest taka, że w 2022 r. dalej możemy skorzystać z różnych dotacji na fotowoltaikę. Poniżej podajemy niezbędne informacje, a na stronie E.ON Polska znajdziecie jeszcze więcej szczegółów dotyczących dotacji dla prosumentów.

Mój Prąd 4.0 – nowa edycja ze zmianami

Pierwszym programem, z którego skorzystają osoby decydujące się na założenie mikroinstalacji fotowoltaicznych, jest Mój Prąd 4.0 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). W jego ramach możliwe jest otrzymanie dofinansowania na pokrycie do maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych. Co ważne, środki te nie są objęte podatkiem. 

Jak to się zaś przedstawia w liczbach? Otóż beneficjenci programu dostają nie więcej niż 4 tysiące złotych na samą instalację fotowoltaiczną. Kwota ta jest wyższa i może wynieść nawet do 20,5 tysięcy złotych, jeśli zdecydują się nie tylko na założenie mikroinstalacji fotowoltaicznej, ale również na dodatkowe urządzenia magazynujące ciepło bądź energię czy też system zarządzania energią w budynku. Zauważalne jest zatem premiowanie działań zwiększających autokonsumpcję wyprodukowanej energii. 

Czyste Powietrze

Kolejnym programem prowadzonym przez NFOŚiGW jest Czyste Powietrze. Jego cel to poprawa efektywności energetycznej i tym samym zmniejszenie emisji produkowanych w gospodarstwach domowych zanieczyszczeń do atmosfery. 

Skorzystać z niego mogą między innymi osoby decydujące się na wymianę starego pieca na nowe źródło ciepła, a także te, które chcą zainwestować w instalację fotowoltaiczną. Kwota dofinansowania zależy od tego, na jakie przedsięwzięcie się decydujemy oraz jakie są nasze dochody na jednego członka rodziny.

I tak na przykład osoby zarabiające więcej otrzymają do 30 tysięcy złotych dotacji, przeciętnie – do 37 tysięcy złotych, a mniej – nawet do 69 tysięcy złotych. W obliczeniach pomoże dostępny na stronie internetowej programu Kalkulator Dotacji. Dzięki niemu sprawdzimy, do której kategorii się zaliczamy i jakie uzyskamy wsparcie.

Osoby decydujące się na domową mikroinstalację fotowoltaiczną, otrzymają w ramach Czystego Powietrza dotację w wysokości od 5 tysięcy złotych (maksymalnie do 50% poniesionych kosztów) do 9 tysięcy złotych (maksymalnie do 90% poniesionych kosztów).

Stop Smog

W 2022 roku dostępne jest również dofinansowanie na zainstalowanie, przyłączenie oraz uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej w ramach programu Stop Smog. Mogą skorzystać z niego osoby zamieszkujące w gminach objętych uchwałą antysmogową. Dotacja obejmuje wtedy maksymalnie do 70% kosztów inwestycji, przy czym nie może to być więcej niż 53 tysiące złotych.

REKLAMA

Odliczenie od podatku w formie ulgi termomodernizacyjnej

Od kilku lat możemy również odliczyć od podatku wydatki poniesione na termomodernizację domu. Mowa między innymi o montażu pompy ciepła czy zdecydowaniu się na fotowoltaikę. Nie ma tutaj znaczenia, według jakiej skali podatkowej się rozliczamy.

Co ważne, maksymalna kwota, jaką możemy odliczyć, wynosi 53 tysiące złotych, wyłączając z tego wydatki sfinansowane w formie dotacji z wybranego programu. Jeśli zatem otrzymaliśmy na przykład dofinansowanie z programu Czyste Powietrze, które pokryło pewną część wartości inwestycji, wówczas resztę kosztów odliczymy w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Agroenergia dotacja dla rolników

Istnieje także program dofinansowania fotowoltaiki, ale dla wybranej grupy, w tym przypadku dla rolników. Mowa o programie Agroenergia. Beneficjentami są osoby fizyczne, które od co najmniej roku są właścicielami bądź dzierżawcami nieruchomości rolnych – osobiście przez nich prowadzonych – o łącznej powierzchni od 1 do 300 hektarów.

O dotację mogą ubiegać się także osoby prawne, które mają tyle samo użytków rolnych i od co najmniej roku prowadzą działalność rolniczą bądź działalność w zakresie usług rolniczych.

Wysokość dotacji wyniesie wówczas nie więcej niż 15 tysięcy złotych dla instalacji o mocy między 10 a 30 kWp (maksymalnie 20 proc. kosztów kwalifikowanych) oraz nie więcej niż 25 tysięcy złotych dla instalacji o mocy między 30 a 50 kWp (maksymalnie 13 proc. kosztów kwalifikowanych).

Ponadto jest też szansa na uzyskanie dodatkowych 10 tysięcy złotych, jeśli zamontowana zostanie nie tylko fotowoltaika, ale również pompa ciepła, sprzężona w jeden układ. 

Energia Plus dofinansowanie dla przedsiębiorców

Na koniec została jeszcze jedna forma dofinansowania fotowoltaiki. Tym razem dotyczy ona wyłącznie przedsiębiorców, a na celu ma zmniejszenie negatywnego oddziaływania firm na środowisko. Dofinansowanie jest udzielane w formie pożyczki, na okres nie dłuższy niż 15 lat.

I tak beneficjenci mogą otrzymać do 85 proc. kosztów kwalifikowanych, a dokładniej od 500 tysięcy do 300 milionów złotych. Środki te pozwolą między innymi pokryć koszty fotowoltaiki, pompy ciepła, turbin wiatrowych, kolektorów słonecznych czy małych elektrowni wodnych i magazynów energii. 

Wymienione wyżej programy nie są jedynymi formami pomocy. Istnieją również programy na szczeblu lokalnym, głównie wojewódzkim. Warto zatem dowiedzieć się w miejscowym urzędzie, jakie formy wsparcia oferuje mieszkańcom.


artykuł sponsorowany