Polski deweloper farm fotowoltaicznych coraz aktywniejszy za granicą

Polski deweloper farm fotowoltaicznych coraz aktywniejszy za granicą
R.Power

Grupa R.Power, jeden z największych producentów energii z farm fotowoltaicznych w Polsce, planuje w krótkim czasie znacząco powiększyć swój udział we włoskim rynku PV. Ostatnio polska firma podpisała tam umowy z właścicielami terenu pod farmy PV o mocy ponad 100 MWp.

Według statystyk opublikowanych przez włoskie stowarzyszenie fotowoltaiczne Italia Solare w ubiegłym roku we Włoszech łączna moc zainstalowanych nowych projektów osiągnęła poziom około 937 MW. To o ponad 300 MWp więcej niż w 2020 roku (625,4 MWp). Rozwój rynku widać jeszcze wyraźniej, jeśli spojrzeć na dane z czterech poprzednich lat (20162019), kiedy łączna moc nowych instalacji wyniosła 1,8 GWp.

Swój wkład w rozwój włoskiego rynku fotowoltaicznego ma polska firma R.Power będąca krajowym liderem w obszarze budowy farm PV.

REKLAMA

Jakub Charaszkiewicz, odpowiedzialny za rozwój Grupy R.Power we Włoszech, informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy portfel rozwijanych projektów R.Power we Włoszech ma osiągnąć poziom 1 GWp. Pierwsze elektrownie PV są już w trakcie budowy.

– R.Power jest obecny na rynku włoskim od kilku lat, właśnie budujemy nasze pierwsze elektrownie, które wygrały aukcje na początku 2022 roku, i widzimy duży potencjał rynku właśnie dzięki systemowi aukcji PV, jak również dzięki rosnącemu obszarowi umów PPA. Chcemy inwestować w zróżnicowane projekty, zarówno pod kątem geograficznym, jak i pod kątem wielkości projektów czy ich rodzaju. Będą to zarówno farmy na terenach przemysłowych, jak i projekty agrovoltaics – mówi Jakub Charaszkiewicz.

R.Power podkreśla, że Włochy to jeden z bardziej perspektywicznych rynków dla sektora PV, ze względu nie tylko na korzystne warunki klimatyczne, ale także ambicje rządu.

REKLAMA

Narodowy plan rozwoju energetyki (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima – PNIEC) zakłada zwiększenie mocy pochodzącej ze słońca do 50 GWp do 2030 roku. Dużym ułatwieniem w rozwoju projektów ma być również uchwalony pod koniec kwietnia dekret energetyczny, który włącza niektóre obszary rolne do uproszczonej procedury uzyskiwania pozwoleń oraz przekazuje wydawanie pozwoleń środowiskowych dla dużych projektów PV do kompetencji władz samorządowych. Dzięki temu cały proces może odbywać się znacznie szybciej niż do tej pory.

– Wprowadzone zmiany bez wątpienia wpłyną na radykalny rozwój sektora PV we Włoszech i przyciągnięcie nowych inwestorów. Jednak osiągnięcie poziomu 50 GWp mocy w 2030 roku będzie dla rynku dużym wyzwaniem, wymagającym współpracy pomiędzy wszystkimi stronami. Jako podmiot posiadający doświadczenie i aktywa na wielu rynkach wierzymy, że jesteśmy w stanie efektywnie wspierać zieloną transformacyjne systemu energetycznego we Włoszech – dodaje Jakub Charaszkiewicz.

Duży wzrost przychodów

Grupa R.Power to jedna z najszybciej rosnących firm europejskich w sektorze fotowoltaiki posiadająca portfel projektów w fazie dewelopmentu przekraczający 7 GWp oraz portfel 800 MW aktywów, które są uruchomione lub w budowie.

Firma rozwija i buduje projekty w różnych krajach Europy – obok Polski i Włoch – także w Hiszpanii, Portugalii, Niemczech oraz Rumunii.

W ciągu ostatnich dwóch lat grupa R.Power pozyskała finansowanie projektowe w wysokości blisko 350 mln euro, a w czerwcu ubiegłego roku ustanowiła program emisji zielonych obligacji o łącznej wartości nominalnej ponad 220 mln euro.

W ubiegłym roku grupa R.Power wypracowała 230,6 mln zł przychodów, co oznaczało mocny wzrost w stosunku do przychodów z roku 2020 (33,6 mln zł). W 2021 roku R.Power miał 6,05 mln zł zysku netto, podczas gdy rok wcześniej zanotował stratę w wysokości 2,07 mln zł.

Wartość portfela projektów PV należących do R.Power została oszacowana na koniec 2021 roku na 838 mln zł. Mediana szacunkowej wartości rynkowej aktywów w postaci praw projektowych, środków trwałych oraz środków trwałych w budowie przynależnych R.Power została oszacowana na kwotę 640 mln zł. Natomiast wartość księgowa portfeli projektów PV grupy R.Power, uwzględniająca wartość środków trwałych oraz środków trwałych w budowie (bez uwzględnienia zaliczek na środki trwałe oraz należności z tytułu zaliczek na sprzęt), została oszacowana na 283 mln zł.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.