Sejm zdecydował o dopłatach dla prosumentów

Sejm zdecydował o dopłatach dla prosumentów
Kancelaria Sejmu RP

W piątek wieczorem posłowie głosowali poprawki wniesione przez Senat do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Wśród poprawek zgłoszonych dzień wcześniej przez senatorów pojawiła się poprawka zakładająca objęcie prosumentów jednorazowym dodatkiem energetycznym. 

Wniesione przez senatorów 74 poprawki, które w większości miały rozszerzyć wsparcie dla odbiorców w sytuacji bezprecedensowego wzrostu cen energii, zawierały poprawkę obejmującą właścicieli domowych mikroinstalacji tzw. dodatkiem energetycznym – przewidzianym dla odbiorców zasilających swoje systemy grzewcze energią elektryczną.

Wcześniej, przyjmując ustawę, Sejm zdecydował, że z jednorazowego dodatku energetycznego w wysokości 1 tys. zł – lub 1,5 tys. zł w przypadku zużycia ponad 5 MWh energii elektrycznej rocznie – zostaną wyłączeni właściciele mikroinstalacji. Następnie Senat przyjął poprawkę, której celem było objęcie dodatkiem również tej grupy.

REKLAMA

W piątek wieczorem, podczas posiedzenia plenarnego Sejmu, posłowie głosowali nad poprawkami wniesionymi przez Senat – w tym poprawką prosumencką.

Prosumenci jednak bez dodatku

Sejmowa komisja, która zajęła się rozpatrzeniem senackich poprawek, wnioskowała o pozostawienie w ustawie zapisu wyłączającego prosumentów z grona podmiotów objętych dodatkiem. 

Za takim rozwiązaniem głosowało 231 posłów – w tym wszyscy obecni na sali posłowie PiS, a także trzech posłów z klubu PS (Zbigniew Girzyński, Andrzej Sośnierz i Agnieszka Ścigaj) i dwóch niezależnych (Zbigniew Ajchler i Łukasz Mejza).

REKLAMA

Przeciwko temu rozwiązaniu – czyli za objęciem prosumentów dodatkiem energetycznym – zagłosowali wszyscy obecni na sali sejmowej posłowie KO, Lewicy, KP, Polska 2050 i Porozumienia, a także jeden poseł Konfederacji (Dobromir Sośnierz) i dwóch posłów niezależnych (Ryszard Galla i Paweł Szramka). Wstrzymało się od głosu dziewięciu posłów Konfederacji i dwóch posłów Kukiz15.

Dodatek i ulga na energię

Sejm odrzucił także inne poprawki Senatu – w tym poprawkę zakładającą wyższe limity zużycia energii w gospodarstwach domowych, do których w 2023 roku zostaną zamrożone ceny energii. Senatorowie zaproponowali, aby limit zużycia prądu objęty niższą ceną był określany na podstawie liczby dzieci w danej rodzinie. Na każde uczące się dziecko do 26. roku miałby on wynieść 0,5 MWh ponad przyjęty wcześniej przez Sejm limit 2 MWh. Do 3,6 MWh zwiększono limit w wypadku gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami.

W efekcie piątkowych głosowań w Sejmie w ostatecznej wersji ustawy zostały utrzymane przepisy, zgodnie z którymi gospodarstwa domowe nie będą płacić wyższych cen za prąd do limitu zużycia 2 MWh. Wyższe limity zostaną zastosowane dla odbiorców z niepełnosprawnościami (2,6 MWh) oraz rodzin z Kartą Dużej Rodziny i rolników (3 MWh).

W ustawie znalazł się ponadto przepis przewidujący dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych ogrzewających się energią elektryczną, m.in. za pomocą pomp ciepła. Tacy odbiorcy będą mogli otrzymać jednorazowy dodatek w wysokości 1 tys. zł, a w przypadku rocznego zużycia energii przekraczającego 5 MWh dodatek ma wynosić 1,5 tys. zł. 

Domowi odbiorcy mogą także skorzystać z regulacji przewidującej upust w wysokości 10 proc. całkowitych kosztów zużycia energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, które ograniczą jej konsumpcję.

Po piątkowym głosowaniu w Sejmie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej zostanie skierowana do podpisu prezydenta.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.