W grudniu prosumenci dostaną więcej za energię wprowadzaną do sieci

W grudniu prosumenci dostaną więcej za energię wprowadzaną do sieci
fot. Vivint Solar/Unsplash

W tym miesiącu energia elektryczna wprowadzana z mikroinstalacji do sieci będzie rozliczana po cenie o około 18 proc. wyższej niż w listopadzie. Wciąż jednak będzie to jedna z najniższych miesięcznych cen notowanych od początku rozliczeń w net-billingu.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) – jako Operator Informacji Rynku Energii – podają tzw. rynkową miesięczną cenę energii elektrycznej (RCEm) od lipca br. Wtedy to opublikowana została średnia cena za czerwiec, obowiązująca do rozliczeń za energię wprowadzoną przez prosumentów do sieci w lipcu. Od tego czasu cena aktualizowana jest w każdym miesiącu, zdarzają się też korekty cen wcześniej podanych dla konkretnego miesiąca.

Teraz PSE opublikowało średnią cenę energii za listopad, która będzie obowiązywała do rozliczeń w grudniu. Wynosi ona 703,81 zł/MWh.

REKLAMA

 

Korekta dla poprzedniego miesiąca

Jednocześnie PSE nieznacznie skorygowało – w dół – cenę stosowaną do rozliczeń w listopadzie. Miesiąc temu podano wartość 577,24 zł/MWh, a po ostatniej korekcie wynosi ona 576,35 zł/MWh.

Cena RCEm podana do rozliczeń z prosumentami w listopadzie była najniższa od czasu wejścia w życie net-billingu – w stosunku do ceny obowiązującej w październiku była niższa o prawie 20 proc., a do ceny przyjętej we wrześniu – o ponad 40 proc.

REKLAMA

Lekko w górę

Choć podana do rozliczeń za grudzień stawka za energię elektryczną – 703,81 zł/MWh – jest wyraźnie wyższa niż przyjęta dla listopada (576,35 zł/MWh po korekcie), to nie przekroczyła ona wartości RCEm z wcześniejszego miesiąca. Energię oddawaną z mikroinstalacji do sieci w październiku prosumenci rozliczali według ceny 711,92 zł/MWh (nie była ona korygowana).

Rekordowa jak dotąd stawka – 1019,06 zł/MWh po korekcie – obowiązywała do rozliczeń za wrzesień. Do tego czasu cena tylko rosła, począwszy od poziomu 656,04 zł/MWh (po dwukrotnej korekcie), który obowiązywał do rozliczeń w lipcu, czyli pierwszym miesiącu, w którym prosumenci zaczęli stosować RCEm. Następnie do rozliczeń za sierpień przyjęta została (po korekcie) cena 796,27 zł/MWh.

Opłacalność net-billingu

System net-billingu dotyczy prosumentów, którzy zgłosili przyłączenie swoich mikroinstalacji po 31 marca 2022 roku. W okresie od kwietnia do końca czerwca byli oni jeszcze tymczasowo rozliczani na starych zasadach – w systemie net-meteringu (opustów).

Wartością istotnie wpływającą na opłacalność wprowadzania nadwyżek energii do sieci przez właścicieli mikroinstalacji rozliczających się w net-billingu jest właśnie rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej ogłaszana przez PSE. Jest ona podstawą naliczania tzw. depozytu prosumenckiego, czyli wartości energii oddanej do sieci przez prosumenta, która z kolei jest podstawą do pomniejszenia wartości energii pobranej z sieci przez tego prosumenta. Zasada ta zmieni się od połowy 2024 roku. Wtedy to podstawą rozliczeń ma się stać cena godzinowa.

Także prosumenci wcześniej korzystający z systemu opustów mogą przejść na net-billing – z możliwością otrzymania wyższej dotacji w ramach czwartej edycji programu Mój Prąd.

Barbara Blaczkowska

barbara.blaczkowska@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.