Spółka ciepłownicza z Opola zainwestuje w PV i kolektory słoneczne

Spółka ciepłownicza z Opola zainwestuje w PV i kolektory słoneczne
Sunways press

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA (ECO SA) będzie produkować energię ze źródeł odnawialnych. W tym celu planuje budowę dużej instalacji kolektorów słonecznych, z których ciepło zasili domy mieszkańców Opola. W planach jest też budowa instalacji fotowoltaicznej.

ECO SA to jedna z większych spółek ciepłowniczych w kraju, która działa nie tylko w Opolu, ale także – za pomocą swoich spółek – w kilku innych miastach w Polsce. W ubiegłym roku zysk netto całej grupy ECO SA wyniósł 29 mln zł.

Firma zajmuje się też produkcją i dostarczaniem energii elektrycznej. ECO produkuję energię cieplną i elektryczną w skojarzeniu, a kilka jej spółek posiada koncesję na obrót prądem.

REKLAMA

Teraz ECO chce produkować energię cieplną i elektryczną także z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

REKLAMA

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, w planach spółki jest uruchomienie w przyszłym roku instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kW, która powstanie w Kluczborku. Produkowana przez nią energia trafi do sieci energetycznej. ECO SA posiada już warunki przyłączeniowe.

Firma chce też zbudować w Opolu instalacje kolektorów słonecznych o łącznej mocy 600 kW, z których ciepło będzie trafiać do sieci ciepłowniczej zarządzanej przez ECO. Ta inwestycja ma być uruchomiona w ciągu 1,5 roku.

ECO SA zapowiada ponadto inwestycję w energetykę wiatrową, którą ma zrealizować za pośrednictwem swojej spółki ECO Kutno.

Spółka jest ponadto zaangażowana w realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program Kawka, który ma na celu ograniczenie zanieczyszczeń z tzw. niskiej emisji poprzez zastępowanie domowych pieców węglowych mniej emisyjnymi źródłami energii. Spółka złożyła wnioski o realizację inwestycji w ramach Kawki na terenie Opola, Strzelec Opolskich i Kluczborka. Celem tych projektów jest likwidacja emisyjnych źródeł ciepła w 6 budynkach użyteczności publicznej oraz 75 budynkach mieszkalnych, będących w zasięgu sieci ECO. Przyłączenie wszystkich tych budynków do sieci spowoduje likwidację 426 pieców i kotłowni węglowych. 

gramwzielone.pl