Rozliczenie net-meteringu w taryfie G12. MG zmienia zdanie

Rozliczenie net-meteringu w taryfie G12. MG zmienia zdanie
Fot. SolarWorld

Rozliczenie produkcji energii przez prosumentów, którzy od przyszłego roku będą funkcjonować w ramach systemu bilansowania (net-meteringu), jest możliwe także w przypadku stosowania przez nich dwustrefowej taryfy G12. Potwierdziło to Ministerstwo Gospodarki – mimo, że wcześniej sugerowało takim prosumentom przejście na taryfę jednostrefową.

Według wcześniejszej informacji przekazanej przez Ministerstwo Gospodarki, prosumentom, którzy korzystają z dwustrefowej taryfy G12 i którzy – zgodnie z ustawą o OZE – od 1 stycznia 2016 r. mają zostać objęci systemem net-meteringu, resort gospodarki sugerował przejście na rozliczanie kupowanej energii w taryfie jednostrefowej.

– W opinii Ministerstwa Gospodarki w przypadku taryfy dwustrefowej rozliczenie z tytułu różnicy między ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci w danym półroczu między wytwórcą a sprzedawcą zobowiązanym z podziałem na przedziały godzinowe byłoby utrudnione. W związku z powyższym wskazana jest zmiana taryfy na jednostrefową – napisało Ministerstwo Gospodarki w odpowiedzi na pytanie skierowane przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV.

REKLAMA

Takie rozwiązanie byłoby mniej korzystne dla prosumentów, którzy ze względu na swój profil zużycia energii wybrali taryfę dwustrefową. Konieczności zmiany taryfy na jednostrefową w celu rozliczania się w ramach net-meteringu nie uzasadnia ponadto bariera technologiczna. Liczniki montowane u prosumentów pozwalają – poprzez odpowiednie zaprogramowanie – na rozróżnienie w dwóch strefach zarówno energii pobieranej jak i oddawanej do sieci.

Teraz, w kolejnej odpowiedzi na pytanie dotyczące rozliczeń prosumentów funkcjonujących w net-meteringu i w taryfie dwustrefowej, resort gospodarki zmienia jednak punkt widzenia i wskazuje, że „jeśli chodzi o rozliczenie energii w taryfie dwustrefowej G12 z punktu widzenia Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, stosowane urządzenia pomiarowe dają możliwość rejestracji i udostępnienia danych pomiarowych dla okresów rozliczeniowych usług dystrybucyjnych w strefach czasowych (…) zarówno w zakresie ilości energii elektrycznej czynnej pobranej z sieci OSD, jak też wprowadzonej do sieci OSD”.

Resort gospodarki przyznaje, że „z technicznego punktu widzenia” możliwe jest rozliczenie bilansowania energii pobranej z oddaną do sieci przez prosumentów funkcjonujących w net-meteringu i korzystających z taryfy G12 – zarówno „w poszczególnych strefach czasowych zgodnych z taryfą OSD, jak i łącznie dla całej ilości energii wykazanej w okresie rozliczeniowym”.

MG dodaje, że zgodnie z ustawą o OZE OSD ma „udostępniać sprzedawcy zobowiązanemu dane pomiarowe pozyskane z układów pomiarowo-rozliczeniowych oddzielnie dla energii pobranej z sieci, jak i energii wprowadzonej do sieci”.

REKLAMA

Rozliczenia w ramach bilansowania sprzedawcy zobowiązani mają prowadzić na podstawie umów sprzedaży „z określonymi zasadami rozliczeń w net-meteringu”.

Net-metering

Wpisanemu do ustawy o OZE systemowi bilansowania energii kupionej z energią sprzedaną będą po 31 grudnia br. podlegać obecni prosumenci, którzy – zgodnie z obecnym prawem – do końca br. mogą sprzedawać nadwyżki niewykorzystanej energii po cenie równej 80% ceny na rynku hurtowym. W takim systemie nie jest rozliczana energia kupiona z sieci. Nie ma więc znaczenia czy prosument korzysta z taryfy jednostrefowej czy dwustrefowej.

Inaczej będzie po 31 grudnia br., kiedy na mocy ustawy o OZE sprzedaż energii z mikroinstalacji uruchomionych przed 2016 r. zacznie podlegać systemowi bilansowania (net-meteringu), zgodnie z którym sprzedaż nadwyżek wytworzonej, niewykorzystanej energii będzie bilansowana w okresach półrocznych z energią kupioną w tym czasie z sieci.

Jeśli w okresie półrocznym prosument odda do sieci więcej kilowatogodzin niż sam pobrał, wówczas nie zapłaci składnika ceny energii w swojej taryfie za energię kupowaną od operatora (będzie musiał jednak zapłacić za pozostałe opłaty za energię pobraną z sieci). Natomiast za nadwyżkę energii sprzedanej do sieci otrzyma podawaną przez URE stawkę odpowiadającą 100% średniej ceny na rynku hurtowym z poprzedniego kwartału.

Oprócz obecnych prosumentów, takim rozwiązaniem zostaną objęci także właściciele mikroinstalacji uruchamianych po 1 stycznia 2016 r., którzy nie skorzystają z innego systemu rozliczeń w postaci taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji o mocy do 10 kW (otrzymanie dotacji z programu Prosument wyeliminuje możliwość skorzystania z taryf), a także wszyscy właściciele mikroinstalacji OZE w przedziale mocy od 10 do 40 kW.

gramwzielone.pl