Kolektory słoneczne w Polsce teraz i w Action Plan do 2020 r.

Zapraszamy na konferencję prasową Panelu Producentów Urządzeń i Instalatorów Systemów Energetyki Słonecznej – „Panelu Słonecznego 20×2020”, która odbędzie się w dniu19 lipca o godz. 11:20 w hotelu MDM w Warszawie.

Na spotkaniu będą obecni członkowie – założyciele Panelu Słonecznego:

· Jerzy Grabek – Kierownik ds. rozwoju biznesu energie odnawialne Junkers

· Romuald Kalyciok – Prezes Sunex

· Roland Krause – Prezes Viessmann

· Kazimierz Lasecki – Prezes Action

· Zenon Laszuk – Prezes Rapid

· Sebastian Paszek – Właściciel Watt

· Zbigniew Sęp – Business Development Manager Vaillant

· Grzegorz Taisner – Dyrektor Ferroli

oraz moderator Panelu – Grzegorz Wiśniewski – Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.

REKLAMA

Firmy zrzeszone w Panelu Słonecznym reprezentują 50% rynku energetyki słonecznej w Polsce. Panel Słoneczny 20×2020 zawiązał się w lipcu 2009 r., bezpośrednio po wejściu w życie Pakietu Klimatycznego UE i dyrektywy o promocji stosowania odnawialnych źródeł energii, z myślą o jak najlepszym przygotowaniu przez Polskę „Krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” i odpowiedniego do potencjału i możliwości uwzględnienia w nim energetyki słonecznej cieplnej dotychczas niesłusznie marginalizowanej w polityce energetycznej.

W „Polityce Energetycznej Polski do 2030r.” (PEP 2030) udział energetyki słonecznej cieplnej był szacowany jedynie na 1,2% (ok. 3,7 mln m2) w bilansie energii ze źródeł odnawialnych w 2020 roku. Dlatego też – inicjator powstania Panelu – Instytut Energetyki Odnawialnej w oparciu o prowadzone od wielu lat wyniki badania sprzedaży kolektorów słonecznych i stały, stabilny trend wzrostowy rynku sięgający 40% rocznie (przeczący prognozie PEP2030), wspólnie z wiodącymi firmami na rynku kolektorów słonecznych, obecnymi członkami Panelu Słonecznego: Action, Ferroli, Junkers, Rapid, Sunex, Vaillant, Viessmann, Watt – we wrześniu 2009 r. przygotował raport “Wizja rozwoju energetyki słonecznej termicznej w Polsce wraz z planem działań do 2020 r.”

Raport ten, przygotowany od razu z myślą o wymogach Komisji Europejskiej określonych dla KPD stanowi wkład sektora krajowej energetyki słonecznej w przygotowywany przez Ministerstwo Gospodarki (KPD). Raport ukazuje po raz pierwszy, w sposób kompleksowy i udokumentowany, stan rozwoju sektora kolektorów słonecznych oraz jego potencjał wytwórczy i instalacyjny, mający oparcie w potrzebach rynku i zainteresowaniu Polaków zakupem instalacji słonecznych.

Wg wykonanych w niniejszym Raporcie analiz realny wkład energetyki słonecznej cieplnej w pokrycie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w ciepło i chłód wynosi prawie 28 000 TJ na 2020 r., co odpowiada 20 mln m2 powierzchni kolektorów słonecznych. W 2009 roku Polska przekroczyła 0,5 mln m2 zainstalowanych, głownie przez właścicieli domów mieszkalnych kolektorów słonecznych, co umożliwiło wyprodukowanie ok. 735 TJ czystego ekologicznie ciepła.

Wg tegorocznych danych Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Energetyki Słonecznej Cieplnej (ESTIF), Polska pod względem sprzedaży instalacji słonecznych w 2009 r. (144 tys. m2) jest obecnie na 9 miejscu w UE, z udziałem 3 % (w 2008 r. udział wynosił 2%). Polski rynek kolektorów słonecznych wg ESTIF, został zaliczony do jednych z najbardziej obiecujących rynków UE. Należy zauważyć, że Ministerstwo Gospodarki (MG) przygotowując KPD uwzględniło raport Panelu Słonecznego jako scenariusz maksymalnego rozwoju sektora.

Panel Słoneczny 20×2020 zauważa, że MG – autorzy KPD – pominęli w tym kluczowym dla energetyki odnawialnej na najbliższą dekadę dokumencie, instrumenty wsparcia, jakie powinny stać za proponowanym scenariuszem – prognozą w okresie do 2020 roku, z uwzględnieniem dynamiki ich zmian i dostosowania do efektów „krzywej uczenia się sektora”. Dlatego też niniejszym proponują system wsparcia dla energetyki słonecznej na lata 2011-2020, w którym uwzględnione zostały obecne i prognozowane (wymagane) tempo rozwoju energetyki słonecznej, dotychczasowe doświadczenia i w którym ujęte i zbilansowane zostały obecne i planowane środki na wsparcie tego sektora: program dotacji proponowany przez NFOŚiGW, programy dotacji przewidziane w Regionalnych Programach Operacyjnych.

REKLAMA

Panel Słoneczny proponuje, zmienny, malejący w miarę rozwoju rynku i wzrostu cen paliw kopalnych, udział dotacji (najważniejszy obecnie instrument wsparcia małych technologii, nie podłączanych do sieci) we wsparciu inwestycji termicznej energetyki słonecznej. Średni udział dotacji w latach 2011-2020 wyniesie niecałe 9,7%. Zoptymalizowana kosztowo kwota dotacji uwzględniająca powyższe wymagania powinna wynosić 3,9 miliarda zł, w przeliczeniu na rok – średnio 390 milionów zł/rok, do 2020 roku.

Rynki zielonej energii elektrycznej i biopaliw, są też znacznie silniej wspierane dotacjami z programów NFOŚiGW oraz PO IiŚ niż zielone ciepło, w tym energetyka słoneczna, choć beneficjentem tego wsparcia staje się sektor energetyki korporacyjnej, a nie obywatele i mieszkańcy.

Sektory biopaliw i zielonej energii elektrycznej mają stabilność wsparcia zagwarantowaną prawnie do 2017 roku. Wsparcie dla energetyki słonecznej jest ustalane praktycznie z roku na rok. W takich warunkach trudno o nowe inwestycje i pomimo spektakularnych sukcesów energetyki słonecznej także na rynkach zagranicznych i pozycji lidera w programie Ministerstwa Środowiska GreenEvo na wsparcie krajowego eksportu, dalszą ekspansję eksportową krajowego przemysłu i coraz pełniejsze pokrycie krajowego rosnącego zapotrzebowania na kolektory słoneczne do podgrzewania wody i do celów grzewczych, a w przyszłości także chłodniczych.

Panel Słoneczny 20 x 2020, dostrzegając dobrą wolę Ministerstwa Gospodarki i MinisterstwaŚrodowiska o zaprzestaniu dyskryminacji energetyki słonecznej, wyraża głęboką nadzieję, że instrumenty wsparcia do 2020 roku znajdą się ostatecznie w KPD, opóźnienie w jego przesłaniu jako obowiązującego do Komisji Europejskiej nie potrwa dłużej niż już zapowiedziane dwa miesiące (do końca sierpnia b.r.) a pełne wdrożenie będzie miało miejsce już od stycznia 2011 roku.

 


 

Kontakt:
Sekretariat Panelu Słonecznego

Instytut Energetyki Odnawialnej

Ul. Mokotowska 4/6

00-641 Warszawa

www.ieo.pl
www.panelsloneczny.eu
panelsloneczny@ieo.pl
tel/fax: 22 825-46-52

 

Źródło: Instytut Energii Odnawialnej