Producenci kolektorów proponują dotacje na solary

Do końca sierpnia rząd musi przedstawić w Brukseli Krajowy Plan Działań nt. rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Jakie instrumenty wsparcia rynku kolektorów słonecznych, które mogłyby zostać włączone do KPD, proponują przedstawiciele branży solarnej? {więcej}

Poprzednia wersja tzw. Action Plan, którą Ministerstwo Gospodarki przedstawiło w kwietniu, została skrytykowana przez ekspertów, wobec czego rząd wstrzymał się z przekazaniem dokumentu Komisji Europejskiej przed wakacjami i poprosił o czas do końca sierpnia.

Przedstawiciele rodzimych producentów kolektorów krytykowali KPD m.in. za brak określenia rządowej polityki wobec energetyki słonecznej, w tym za niewłączenie do Action Plan instrumentów wsparcia rynku solarnego.

REKLAMA

Eksperci podkreślają, że do dynamicznego rozwoju polskiego rynku energii słonecznej termalnej konieczne są zachęty inwestycyjne ze strony państwa. Przedstawiciele Panelu Słonecznego 20×2020, instytucji zrzeszającej producentów kolektorów słonecznych, przedstawili propozycje mechanizmów, których wdrożenie zachęciłoby więcej osób do montażu solarów.

Obecnie osoby chcące zainwestować w kolektory mogą skorzystać z takich instrumentów jak dopłaty z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, unijne regionalne programy operacyjne czy regionalne programy takie jak Program Ograniczenia Niskiej Emisji na Śląsku.

Przedstawiciele branży solarnej cieplnej skupieni w Panelu Słonecznym 20×2020 zaproponowali inne instrumenty finansowe, których wdrożenie w latach 2011-2020 przyczyniłoby się do szybszego rozwoju branży. Są to:

1)      Dotacje dla właścicieli domów jednorodzinnych w wysokości 10-30 proc. nakładów inwestycyjnych netto, co zdaniem Panelu przyczyniłoby się do zainstalowania w Polsce we wskazanym okresie 8 mln m2 kolektorów,

2)      Dotacje dla instytucji publicznych, firm i rolnictwa w wysokości 30-50 proc. kosztów inwestycji  (dodatkowy 1 mln kw2 powierzchni kolektorów)

REKLAMA

3)      Ulgi w podatku PIT dla właścicieli domów jednorodzinnych w wysokości 2 tys. zł – dodatkowe 3 mln m2 kolektorów (w obecnym systemie dopłat do zakupu kolektorów z NFOŚiGW dotacji nie można odliczyć od podatku, co pomniejsza jej rzeczywistą wartość).

Oprócz wsparcia finansowego dla inwestorów Panel proponuje następujące działania:

1)      Szkolenia dla instalatorów, na co 50 proc. środków pochodziłoby z funduszy ekologicznych, a co zaowocowałoby przeszkoleniem ok. 30 tys. osób,

2)      Ogólnopolska kampania informacyjna z budżetem na poziomie 10 mln zł,

3)      Wydatki na badania i rozwój w wysokości 100 mln zł, które przyczyniłyby się do ograniczenia kosztów i poprawy jakości instalacji solarnych.

Autorzy powyższych propozycji przekonują, że sprzyjająca polityka rządu i implementowanie powyższych instrumentów sprawiłyby, że na koniec przyjętego horyzontu czasowego, czyli w roku 2020 całkowita powierzchnia zamontowanych w Polsce kolektorów słonecznych wyniosłaby 20 mln m2, czyli 40 razy więcej niż obecnie.

 

Źródło: Panel 20×2020

Red. Gramwzielone.pl