Automatyczny regulator napięcia rozwiąże problemy prosumentów?

Automatyczny regulator napięcia rozwiąże problemy prosumentów?
Energa

Operatorzy sieci dystrybucyjnych alarmują, że wraz ze wzrostem liczby prosumentów i rosnącymi wolumenami energii wprowadzanej do sieci z domowych mikroinstalacji mają coraz większe problemy z zarządzaniem swoją infrastrukturą. Jeden z nich – Energa-Operator – sprawdza rozwiązanie, które ma być odpowiedzią na ten problem.   

Energa-Operator testuje nowe rozwiązania mające pozwolić na sprawne funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej, do której przyłączone są coraz liczniejsze instalacje OZE, w tym mikroinstalacje. Chodzi m.in. opracowane w ramach projektu EUniversal inteligentne stacje elektroenergetyczne średniego napięcia, a także automatyczny regulator napięcia, który został przetestowany w ostatnim czasie przez płocki oddział spółki dystrybucyjnej.

– Przy realizacji projektów pilotażowych oraz innowacyjnych współpracujemy z polskimi instytucjami naukowymi i polskimi firmami. Pilotaż pozwala na praktyczną ocenę nowych rozwiązań, ich potencjalnej skalowalności, a także efektywności ekonomicznej – mówi Michał Roman, dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Energa-Operator. – Wyniki projektów i pilotażowych wdrożeń realizowanych obecnie przez Energa-Operator są bardzo obiecujące – zapewnia Michał Roman.

REKLAMA

Wyzwanie dla OSD

Energa-Operator tłumaczy, że dynamiczny rozwój mikroinstalacji, których liczba w ciągu ostatnich lat zwiększyła się z kilku tysięcy do ponad miliona, to poważne wyzwanie dla operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD).

W lokalizacjach o dużej koncentracji mikroinstalacji fotowoltaicznych w godzinach szczytu generacji, gdy dodatkowo produkowana energia nie jest zużywana lokalnie przez właścicieli paneli, mogą wystąpić zmiany parametrów pracy sieci. To zaś – jak zapewnia Energa-Operator – może prowadzić do zakłóceń w funkcjonowaniu sieci, któremu zapobiec może jedynie awaryjne wyłączenie instalacji przez znajdujące się w nich automatyczne zabezpieczenia.

Operator sieci dystrybucyjnej informuje, że w takich przypadkach dokonuje niezbędnych pomiarów, regulacji ustawień transformatora, a także w dłuższym terminie, jeżeli jest to konieczne i możliwe pod względem technicznym i ekonomicznym, rozbudowuje sieć elektroenergetyczną, np. poprzez wymianę transformatora lub przewodów na te o zwiększonym przekroju.

Energa-Operator w lokalizacjach o dużym nasyceniu mikroinstalacjami testuje również innowacyjne rozwiązania, które po sprawdzeniu i pozytywnej weryfikacji będzie można stosować na szerszą skalę.

Automatyczny regulator napięcia

Energetycy z płockiego oddziału Energa-Operator zamontowali w miejscowości Białobrzegi nowatorskie urządzenie, którego celem jest stabilizacja parametrów pracy sieci elektroenergetycznej. Obwód w Białobrzegach odznacza się dużą liczbą przyłączonych mikroinstalacji, co w przeszłości było przyczyną problemów związanych z utrzymaniem prawidłowych parametrów jakościowych energii w sieci.

Automatyczny regulator napięcia MMB-ARN-1 firmy MMB Drivers Sp. z o.o. jest urządzeniem energoelektronicznym służącym do regulacji oraz symetryzacji napięcia w punkcie przyłączenia do sieci energetycznej niskiego napięcia z odnawialnymi źródłami energii.

 

Automatyczny regulator napięcia
Automatyczny regulator napięcia. Fot. Energa

Urządzenie składa się m.in. z transformatorów szeregowych dodających napięcie oraz dwukierunkowego przekształtnika energoelektronicznego. Transformator włączony szeregowo w główny tor prądowy zasilany jest przez przekształtnik energoelektroniczny, realizujący algorytm regulacji napięcia.

MMB-ARN-1 został zaprojektowany do pracy na wolnym powietrzu, wyposażony jest m.in. we wbudowane elementy grzewcze zapewniające możliwość uruchomienia w niskich temperaturach. Przewidziany jest do montażu na słupie energetycznym w obwodach linii napowietrznych niskiego napięcia. Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia podczas pracy wynosi od -20°C do +40°C.

Energa-Operator informuje, że od dnia uruchomienia automatycznego regulatora napięcia parametry prądowe i napięciowe dostarczanej energii uległy poprawie na tyle, że operator zdecydował się na montaż kolejnych urządzeń.

 

Automatyczny regulator napięcia
Automatyczny regulator napięcia. Fot. Energa

Regulator jeszcze jako prototyp został wcześniej zamontowany w ramach projektu pilotażowego w miejscowości Chrusty przez kaliski oddział Energa-Operator.

Ponadto w ramach projektu EUniversal Energa-Operator wraz z gdańskim oddziałem Instytutu Energetyki opracował nowe rozwiązania dla stacji transformatorowych, które pozwolą na zwiększenie możliwości przyłączania mikroinstalacji. Stacje dzięki stałemu monitorowaniu parametrów pracy lokalnej sieci mogą autonomicznie dostosowywać poziom napięcia, tak aby zapewnić optymalne warunki dla działania prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych.

REKLAMA

Podobciążeniowa regulacja napięcia

W nowych stacjach transformatorowych średniego napięcia (SN/nn) zastosowano transformatory wyposażone w funkcję podobciążeniowej regulacji napięcia (OLTC ang. On-Load Tap Changer), co pozwala im na płynne dostosowywanie jego wartości w reakcji na zmiany wynikające z obciążenia i ilości energii produkowanej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych.

Optymalizację napięć zapewniają zaimplementowane w sterowniku stacji algorytmy, korzystające z danych pomiarowych otrzymywanych m.in. z liczników inteligentnych zainstalowanych u klientów.

Prototypowe stacje wybudowano w trzech miejscach: gminie Linia na Pomorzu, Czajkowie w województwie wielkopolskim oraz w Mławie. Lokalizacje te wybrane zostały nieprzypadkowo, na terenach, które odznaczają się dużą liczbą przyłączonych mikroinstalacji. Stanowią one jednocześnie obszary demonstracyjne polskiej części projektu EUniversal.

W kolejnych etapach projektu testowane i optymalizowane będą algorytmy sterowania stacją.

Polska część projektu EUniversal, poza budową samych stacji, obejmuje również przetestowanie modeli współpracy Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) z właścicielami przydomowych źródeł wytwórczych. Celem jest wypracowanie takich rozwiązań pozwalających na zwiększenie elastyczności sieci, aby współdziałanie było korzystne dla obu stron. W ramach prac, przy zaangażowaniu odbiorców, przetestowane zostaną m.in. platformy zakupowe umożliwiające OSD korzystanie z usług elastyczności.

Obszary demonstracyjne projektu EUniversal poza Polską zlokalizowane zostały także w Niemczech oraz Portugalii. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020.

Energa-Operator jest liderem polskiego obszaru demonstracyjnego projektu, który powstaje we współpracy z gdańskim oddziałem Instytutu Energetyki, przedsiębiorstwem Mikronika oraz firmą NODES.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

Reklama

Gdzie szukać paneli fotowoltaicznych?

Poniżej przedstawiamy ranking serwisu Oferteo.pl dotyczący 18 343
firm instalujących panele fotowoltaiczne, najlepszych w 2022 roku w
poszczególnych miastach: