Cena za energię od prosumentów w końcu w górę

Cena za energię od prosumentów w końcu w górę
Marufish, flickr cc

Po kilku miesiącach spadków cen energii przekazywanej do sieci przez prosumentów objętych net-billingiem średnia miesięczna cena energii z prosumenckich mikroinstalacji w ostatnim miesiącu w końcu wzrosła.

Ostatnie miesiące stały pod znakiem spadku wartości energii elektrycznej, którą przekazują do sieci prosumenci objęci rozliczeniami w systemie net-billingu.

To nadal mniejsza grupa prosumentów niż właściciele mikroinstalacji korzystający z systemu opustów wygaszonego dla nowych uczestników z końcem pierwszego kwartału zeszłego roku. Jednak prosumentów objętych net-billingiem stale przybywa. Tylko w pierwszych pięciu miesiącach tego roku liczba prosumenckich mikroinstalacji w Polsce wzrosła o około 60 tysięcy. Przyłączyli oni do sieci mikroinstalacje – głównie fotowoltaiczne – o całkowitej mocy wynoszącej ponad 600 MW.

REKLAMA

Prosumenci objęci net-billingiem za energię oddaną do sieci dystrybucyjnej otrzymują wynagrodzenie odpowiadające średniej miesięcznej cenie energii z Rynku Dnia Następnego (RDN) funkcjonującego w ramach Towarowej Giełdy Energii.

Ta cena jest określana indeksem RCEm i co miesiąc podają ją Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Wczoraj operator krajowego systemu elektroenergetycznego opublikował średnią miesięczną cenę energii dla prosumentów korzystających z net-billingu za czerwiec.

Prosumenci zarobią więcej

Cena RCEm za czerwiec wzrosła w porównaniu do ceny z wcześniejszego miesiąca. Był to pierwszy taki przypadek od lutego. Później kolejne miesięczne ceny RCEm już tylko malały.

Cena RCEm za maj spadła do najniższego poziomu w rocznej historii net-billingu. Wyniosła 381,44 zł/MWh. Na szczęście dla prosumentów objętych net-billingiem w kolejnym miesiącu indeks RCEm nie kontynuował trendu spadkowego.

Średnia miesięczna cena energii za czerwiec wzrosła względem ceny za maj o 73,18 zł/MWh, osiągając 454,62 zł/MWh. Jest to jednak wyraźnie mniejszy poziom niż wartość z analogicznego miesiąca zeszłego roku, kiedy cena RCEm wyniosła – po dwóch późniejszych korektach PSE – 656,04 zł/MWh.

Najwyższy poziom średnia miesięczna cena RCEm osiągnęła w sierpniu zeszłego roku. Prosumenci korzystający z net-billingu za energię oddaną do sieci mogli wówczas otrzymać aż 1019,06 zł/MWh.

REKLAMA

Dotychczas opublikowane przez PSE rynkowe miesięczne ceny energii RCEm – od czerwca 2022 roku – były następujące (z uwzględnieniem późniejszych korekt PSE):

 • czerwiec 2022 r. – 656,04 zł/MWh
 • lipiec 2022 r. – 796,27 zł/MWh
 • sierpień 2022 r. – 1019,06 zł/MWh
 • wrzesień 2022 r. – 710,03 zł/MWh
 • październik 2022 r. – 575,48 zł/MWh
 • listopad 2022 r. – 701,67 zł/MWh
 • grudzień 2022 r. – 723,49 zł/MWh
 • styczeń 2023 r. – 594,59 zł/MWh
 • luty 2023 r. – 668,51 zł/MWh
 • marzec 2023 r. – 508,90 zł/MWh (cena skorygowana ostatnio o -0,6 zł/MWh)
 • kwiecień 2023 r. – 505,44 zł/MWh
 • maj 2023 r. – 381,44 zł/MWh
 • czerwiec 2023 r. – 454,62 zł/MWh

Według danych Agencji Rynku Energii, na koniec maja br. w Polsce funkcjonowało już 1 270 133 mikroinstalacji należących do prosumentów. Ich łączna moc wynosiła 9 634,56 MW.

W ciągu 12 miesięcy, od maja 2022 r. do końca maja 2023 r., liczba prosumentów wzrosła o 186,3 tys. Podłączyli oni do sieci mikroinstalacje o całkowitej mocy 1,873 GW.

Miesięczna cena tylko przejściowa

Prosumenci, którzy rozliczają się w net-billingu, gromadzą środki zebrane dzięki wysyłaniu nadwyżek energii elektrycznej do sieci na tzw. depozycie prosumenckim. Pieniądze zgromadzone w ramach depozytu mogą zostać wykorzystane do pomniejszenia rachunków za energię pobieraną przez prosumentów z sieci.

Ważne jest przy tym, aby środki zgromadzone w ramach depozytu prosumenckiego wykorzystać w okresie maksymalnie roku. Środki, które nie zostaną wykorzystane do tego czasu, częściowo przepadną. Zostaną zwrócone przez sprzedawcę energii, z którym prosument ma podpisaną umowę, ale zwrot nie będzie mógł przekroczyć 20 proc. wartości energii wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego ten zwrot będzie dotyczyć.
.

.
Rozliczanie prosumentów w systemie net-billingu według średniej miesięcznej ceny energii ma być tylko rozwiązaniem tymczasowym. Zgodnie z nadal obowiązującą wersją ustawy o OZE, od 1 lipca 2024 r. podstawą rozliczeń w net-billingu ma być nie cena miesięczna, ale cena godzinowa.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.