Istotna zmiana w prawie dla deweloperów farm fotowoltaicznych

Istotna zmiana w prawie dla deweloperów farm fotowoltaicznych
Unsplash

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zakłada ono zwolnienie z konieczności uzyskania decyzji środowiskowej w przypadku dodatkowych przedsięwzięć polegających na budowie farm fotowoltaicznych.

Celem zmian jest ułatwienie procesu inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne (rozporządzenie wprowadza również ułatwienia w zakresie budowy garaży i parkingów). Autorzy rozporządzenia podkreślają, że brakuje uzasadnienia dla prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przypadku inwestycji, których wpływ nie jest znaczący lub nie występuje wcale ze względu na cechy danego przedsięwzięcia i jego lokalizację. Za takie została uznana budowa mniejszych elektrowni fotowoltaicznych.

Prowadzone dotychczas postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dowodzą, że w przypadku wskazanych w projekcie rozporządzenia inwestycji odnawialnych źródeł energii oraz garaży, parkingów i zespołów parkingów znacząco negatywny wpływ na środowisko nie występuje” – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

REKLAMA

Dopuszczalna powierzchnia zabudowy bez decyzji

Wprowadzone zmiany przewidują usunięcie systemów fotowoltaicznych z zabudowy przemysłowej i magazynowej w celu przeniesienia do nowo utworzonego rodzaju przedsięwzięć z odrębnie ustaloną dla instalacji fotowoltaicznych wartością progu (powierzchni zabudowy). Ponadto nowe przepisy określają sposób ustalania powierzchni zabudowy systemami fotowoltaicznymi oraz podwyższenie ich wartości dla systemów PV realizowanych na obszarach, gdzie nie występują tereny cenne przyrodniczo.

Dotychczasowa wartość powierzchni zabudowy, której osiągnięcie powodowała konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji fotowoltaicznych, wynosiła:

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6, 8 i 9 ustawy o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody,

b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione wyżej.

REKLAMA

Wprowadzone zmiany podnoszą wielkość powierzchni zabudowy instalacji fotowoltaicznych realizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody wymienionymi w pkt a. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji fotowoltaicznych realizowanych poza obszarami wymienionymi w pkt a będzie konieczne w przypadku powierzchni wynoszącej nie 1 ha, ale 2 ha, przy czym wyłączone zostaną z tego obowiązku systemy PV lokalizowane na dachach i elewacjach obiektów budowlanych.

Treść rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko jest dostępna w Dzienniku Ustaw pod tym linkiem.

Zwolnienie z pozwolenia na budowę do 150 kW

Inne zmiany istotne dla inwestorów planujących budowę elektrowni fotowoltaicznych zostały zawarte w najnowszej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. W zeszłym tygodniu podpisał ją prezydent.

Nowelizacja wprowadza zmiany w Prawie budowlanym polegające na podniesieniu maksymalnej mocy instalacji fotowoltaicznych, w przypadku których nie będzie konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę – z 50 kW do 150 kW. Skorzystać na tym powinien zwłaszcza segment instalacji fotowoltaicznych wykonywanych na dachach obiektów handlowych czy fabryk.

W Prawie budowlanym zostanie utrzymany przepis, zgodnie z którym systemy PV o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW będą wymagać uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Inne nowości dla rynku fotowoltaicznego, które zostały ostatnio wprowadzone w prawie, dotyczą zmian w przepisach planistycznych. Powinny mieć one istotny wpływ na przygotowanie projektów farm fotowoltaicznych. Więcej na ten temat w artykule: Ta ustawa może ograniczyć inwestycje w OZE. Podpisał ją prezydent.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.