REKLAMA
 
REKLAMA

Polska spółka giełdowa kupuje udziały w firmach fotowoltaicznych

Polska spółka giełdowa kupuje udziały w firmach fotowoltaicznych
fot. Chelsea/Unsplash

Notowana na giełdzie firma z sektora OZE wzmacnia swoją pozycję na rynku fotowoltaiki. Zawarła umowy dotyczące wykupu udziałów w spółkach PV oraz współpracy przy projektach fotowoltaicznych.

W ostatnich dniach spółka Raen SA poinformowała o kilku transakcjach, które otwierają jej drogę do realizacji nowych inwestycji fotowoltaicznych w Polsce.

Pierwsza umowa dotyczy wykupienia od niemieckiej firmy SIH Solar Invest Holding 100 proc. udziałów w spółce celowej Solar Polska New Energy PV 20 (SPNE). Jest to spółka posiadająca umowy dzierżawy gruntów o łącznej powierzchni prawie 207 hektarów, na których realizowany będzie projekt elektrowni fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i infrastrukturą towarzyszącą.

REKLAMA

PV+magazyn energii na zachodzie Polski

Farma fotowoltaiczna przygotowywana przez Solar Polska New Energy PV 20 powstanie w miejscowościach Błądkowo i Bienice, w gminie Dobra (województwo zachodnio-pomorskie). Poprzez nabycie 100 proc. udziałów Raen zamierza rozwijać na gruntach dzierżawionych przez SPNE projekt elektrowni fotowoltaicznej wraz z magazynami energii.

Za projekt mają odpowiadać spółki należące do Grupy Kapitałowej Raen. Jego realizację firma chce zaproponować jednemu ze współpracujących z nią partnerów (konkretnego podmiotu nie podano).

Przeniesienie własności udziałów w SPNE ma nastąpić z chwilą zapłaty ceny nabycia udziałów przez Raen (kwota nie została ujawniona) – nie później niż do 31 stycznia 2024 r.

Instalacje fotowoltaiczne dla biznesu

Kolejna transakcja, o której poinformował Raen, to nabycie udziałów stanowiących 45 proc. kapitału zakładowego w ERA PV sp. z o.o. Podmiotem sprzedającym jest jeden z dotychczasowych wspólników Raen. Cena transakcji wyniosła łącznie 200 tys. zł.

Jednocześnie zarząd Raen rozważa dalsze objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ERA PV, tak by przejąć kontrolę nad spółką. Ostatecznej decyzji w tej sprawie jeszcze nie podjął.

ERA PV ma doświadczenie w projektowaniu, dostawie oraz instalacji fotowoltaicznych dla biznesu, dlatego stanowi dla Raen uzupełnienie posiadanych aktywów. Jak podaje inwestor, przejęcie udziałów w ERA PV pozwoli mu rozszerzyć działalność w obszarze inwestycji OZE aż do etap realizacji i budowy. Ponadto transakcja ta powoduje nabycie przez Raen – za pośrednictwem ERA PV – kompetencji inżynieryjnych.

REKLAMA

Portfel fotowoltaiczny spółki ERA PV

Jak podaje inwestor w swoim komunikacie, ERA PV od stycznia 2019 r. wybudowała instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 20 MW. Większość z nich ma jednostkowo 2 MW mocy zainstalowanej. Spółka ma również własną instalację PV o mocy 0,5 MW, z której osiąga przychody jako sprzedawca energii elektrycznej.

Wspólnym planem ERA PV i Raen jest zbudowanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW na potrzeby własne. ERA PV ma już gotowy projekt. Ponadto przygotowuje ona kilka kolejnych projektów, które po uzyskaniu pozwolenia na budowę uzupełnią portfel aktywów produkcyjnych spółki.

ERA PV zajmuje się też pracami serwisowymi dla swoich klientów oraz monitoringiem i zarządzaniem pracą ich instalacji PV. Ubiegły rok zamknęła przychodami ze sprzedaży na poziomie 16,532 mln zł i zyskiem operacyjnym w wysokości 997 tys. zł

Nowa farma fotowoltaiczna w Łódzkiem

Trzecia transakcja, o której poinformował Raen, to podpisanie listu intencyjnego z Energetia sp. z o.o. dotyczącego wspólnej realizacji projektu farmy fotowoltaicznej. Moc planowanej elektrowni PV wynosi 8 MWp. Powstanie ona w gminie Szczerców w województwie łódzkim.

Według umowy Raen będzie odpowiadał za prowadzenie prac deweloperskich w celu uzyskania przez projekt statusu RtB (ready to build). Energetia z kolei wniesie dzierżawę gruntu przeznaczonego na realizację projektu i zapewni wsparcie w jego realizacji. Spółki rozważają albo wspólną budowę tej farmy fotowoltaicznej, albo odsprzedaż projektu.

W ciągu trzech kwartałów br. Raen osiągnął 16,1 mln zł przychodów i 1,87 mln zł zysku netto.

Barbara Blaczkowska

barbara.blaczkowska@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

REKLAMA
Komentarze

Co za brednie pseudoekologia 👍😁.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA