Parafie zdominowały konkurs na unijne dotacje na Podkarpaciu

Parafie zdominowały konkurs na unijne dotacje na Podkarpaciu
Fot. PV Energia Polska

W województwie podkarpackim zbliża się rozstrzygnięcie konkursu na unijne dotacje na produkcję energii odnawialnej. Ocenę formalną przeszło niemal 300 projektów zakładających głównie budowę elektrowni fotowoltaicznych. Ogromną liczbę wniosków złożyły spółki utworzone przez podkarpackie parafie wszystkie łączy osoba byłego senatora Prawa i Sprawiedliwości.

W tym miesiącu urzędnicy podkarpackiego urzędu marszałkowskiego zakończyli ocenę formalną wniosków o unijne dofinansowanie, które złożono w przeprowadzonym w ubiegłym roku konkursie z działania 3.1 „Rozwój OZE” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Do konkursu mogły przystąpić jednostki samorządu terytorialnego i ich spółki, inne podmioty publiczne, przedsiębiorstwa, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y czy organizacje pozarządowe.

REKLAMA

Przedmiotem dofinansowania może być budowa instalacji odnawialnych źródeł energii – elektrowni wodnych, wiatrowych i biomasowych o mocy do 5 MWe, elektrowni słonecznych o mocy do 2 MWe/MWt, elektrowni geotermalnych o mocy do 2 MWt przy braku limitu MWe, biogazowni o mocy do 1 MWe przy braku limitu dot. MWt.

Maksymalny poziom dofinansowania określono na 85 proc. kosztów kwalifikowanych, a budżet konkursu wynosi 70 mln zł.

Kolejka po unijne dofinansowanie jest całkiem spora. Na razie – po zakończonej w tym miesiącu ocenie formalnej – jest na niej 285 wniosków na łączną wartość dotacji sięgającą około 300 mln zł (pierwotnie miało wpłynąć 495 wniosków przy wnioskowanym dofinansowaniu na 474,6 mln zł).

Przeważają wnioski dotyczące fotowoltaiki – w tym budowy wolnostojących farm fotowoltaicznych o mocach sięgających nawet kilku megawatów, ale jest też sporo aplikacji związanych z budową mniejszych, dachowych systemów PV na dachach przedsiębiorstw czy obiektów użyteczności publicznej.

Na liście wniosków pozytywnie ocenionych w ramach oceny formalnej znajdziemy także 103 wnioski złożone przez poszczególne parafie z Podkarpacia – wszystkie z „Parkiem Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej” w nazwie. Pierwotnie wnioski miały złożyć aż 273 spółki parafialne, wygląda więc, że ponad połowa wniosków nie przeszła przez ocenę formalną. 

„Parki Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej” to efekt inicjatywy b. senatora PiS Kazimierza Jaworskiego, którą ponadto wsparli biskupi z Podkarpacia.

REKLAMA

Instalacje fotowoltaiczne w tych parafiach mają stanąć na należących do nich niskiej jakości gruntach mających dostęp do sieci średniego napięcia. Aby możliwe było ubieganie się o unijne dofinansowanie, parafie utworzyły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których prezesami zostali proboszczowie.

Oprócz parafii z Podkarpacia, do pomysłu przekonały się również parafie z Lubelszczyzny. W każdej ze spółek Sieć Parków Energii Słonecznej objęła po 5 proc. udziałów.

Cel to produkcja energii z przeznaczeniem na potrzeby własne poszczególnych parafii. Nadwyżki mają być sprzedawane do sieci. Według wstępnych założeń moc poszczególnych instalacji miałaby wynieść ok. 100-200 kW.

Koszt takich inwestycji szacowany jest przez PSES na ok. 500-800 tys. zł, a parafie z Podkarpacia liczą, że 85 proc. kosztów pokryje unijna dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Przy wnioskach złożonych przez parafialne spółki widnieje adnotacja o warunkowej ocenie pozytywnej, co oznacza, że ich ostateczny wybór do dofinansowania uzależniony będzie od opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie możliwości udzielenia pomocy de minimis.

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl podkarpacki urząd marszałkowski, ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach ubiegłorocznego konkursu z działania 3.1 rozpoczęła się w tym miesiącu i może potrwać około 2 miesięcy.

W ubiegłym roku w ramach RPO województwa podkarpackiego przeprowadzono również konkurs dotyczący projektów parasolowych, w których beneficjentami unijnych dotacji na odnawialne źródła energii będą głównie gospodarstwa domowe z wielu podkarpackich gmin. Więcej na ten temat w artykule: Więcej dotacji dla prosumentów z Podkarpacia.

W ramach aktualnej perspektywy RPO 2014-2020 dla woj. podkarpackiego mogły to być ostatnie konkursy stricte poświęcone produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Możliwe będzie jednak pozyskanie dofinansowania na OZE jako instalacji wspierających projekty termomodernizacyjne czy związane z ograniczaniem niskiej emisji. 

Najbliższy konkurs będzie dotyczyć modernizacji energetycznej budynków związanych z ochroną zdrowia. Nabór rozpocznie się 26 lutego i potrwa do 12 kwietnia br. Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

red. gramwzielone.pl