Kolejna aukcja dla fotowoltaiki z dużym budżetem. Czy wystarczy projektów?

Kolejna aukcja dla fotowoltaiki z dużym budżetem. Czy wystarczy projektów?
Fot. Delta

Ministerstwo Energii przedstawiło założenia aukcji dla odnawialnych źródeł energii zaplanowanych na 2019 rok. Inwestorzy planujący budowę elektrowni fotowoltaicznych mogą liczyć na jeszcze większy budżet niż ten udostępniony w ostatniej aukcji, którego nie udało się w pełni wykorzystać.

Jak wynika z projektów rozporządzeń opublikowanych przez Ministerstwo Energii, inwestorzy planujący budowę elektrowni fotowoltaicznych w 2019 roku będą mogli ponownie liczyć na sprzedaż sporego wolumenu energii – podobnie jak w tegorocznych aukcjach, które Urząd Regulacji Energetyki przeprowadził w listopadzie.

Podobnie jak w 2018 r., w przyszłorocznych aukcjach oferty na sprzedaż energii z elektrowni fotowoltaicznych będzie można złożyć w dwóch koszykach – wiatrowo-fotowoltaicznym dla projektów o jednostkowej mocy do 1 MW oraz koszyku dla tych samych technologii dla projektów o mocy ponad 1 MW.

REKLAMA

Co nie było zaskoczeniem, w aukcjach w 2018 r. inwestorzy z branży fotowoltaicznej zdominowali koszyk dla projektów o mocy do 1 MW, podczas gdy wygranymi aukcji wiatrowo-fotowoltaicznej dla projektów o mocy ponad 1 MW okazali się wyłącznie inwestorzy wiatrowi.

W tegorocznej aukcji dla projektów o mocy do 1 MW sprzedano 8,169 TWh energii elektrycznej na łączną wartość 2,878 mld zł. Tymczasem zgodnie z założeniami tej aukcji maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która mogła zostać sprzedana przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, wynosiła 16,065 TWh oraz 6,243 mld zł. 

Na niewykorzystanie większego wolumenu, obok mniejszej podaży projektów, złożyło się jeszcze wprowadzone do systemu aukcyjnego kryterium odcięcia 20 proc. najdroższych ofert.

Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o OZE aukcję wygrywają bowiem uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej, pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług, ale także ci uczestnicy, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii określonej w ogłoszeniu o aukcji oraz 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi ofertami.

Minimalna cena, pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług, po jakiej została sprzedana energia w aukcji z listopada 2018 r., wyniosła 288,99 zł/MWh, a cena maksymalna sięgnęła 364,99 zł/MWh. Wygrały 554 oferty złożone przez 251 wytwórców.

Wcześniej, w dwóch pierwszych aukcjach dla nowych instalacji, dedykowanych projektom w energetyce wiatrowej i fotowoltaicznej o jednostkowej mocy do 1 MW, które Urząd Regulacji Energetyki przeprowadził w grudniu 2016 r. i czerwcu 2017 r., wsparciem objęto odpowiednio 84 projekty na łączną moc ok. 70 MW, a także 352 projekty na łączną moc ok. 300 MW – w zdecydowanej większości chodzi o inwestycje fotowoltaiczne.

W pierwszej aukcji wsparciem objęto oferty w przedziale cenowym 254-409 zł/MWh przy średniej cenie 354 zł/MWh, a w drugiej – od 195 zł/MWh do 399 zł/MWh przy średniej cenie 373 zł/MWh.

Aukcje w 2019 r.

Tym razem Ministerstwo Energii zdecydowało się na zakupienie w 2019 r. w aukcji wiatrowo-fotowoltaicznej dla projektów o mocy do 1 MW energii w ilości maksymalnie 24 097 500 MWh o wartości nieprzekraczającej 8 916 075 000 zł. To wolumen aż o ponad 8 TWh wyższy niż przewidziany do zakupu w aukcji z 2018 r., a wartość tej energii może być wyższa aż o 2,67 mld zł od budżetu tegorocznej aukcji.

Tymczasem w aukcji wiatrowo-fotowoltaicznej dla projektów o jednostkowej mocy ponad 1 MW resort energii przewiduje zakupienie w aukcji w 2019 r. maksymalnie 67 500 000 MWh o wartości 23 450 000 000 zł, czyli za ponad 2,8 razy więcej niż wartość energii sprzedanej w tym koszyku w aukcji z 2018 r.

REKLAMA

W tegorocznej aukcji wiatrowo-fotowoltaicznej dla projektów o mocy ponad 1 MW sprzedano ponad 41,996 TWh energii elektrycznej o wartości ponad 8,238 mld zł, zaoferowanej w ramach 31 ofert złożonych przez 23 wytwórców – wśród których nie było jednak inwestorów oferujących energię z fotowoltaiki.

Średnia cena ważona z wszystkich wygranych ofert w tej aukcji wyniosła 196,17 zł/MWh. Najniższa zgłoszona cena wyniosła 157,80 zł/MWh, a najwyższa, zakwalifikowana do wsparcia sięgnęła 216,99 zł/MWh, co wydaje się być poziomem nadal nieosiągalnym dla inwestorów posiadających większe projekty fotowoltaiczne.

Ceny referencyjne na 2019 r.

W opublikowanym tuż przed świętami projekcie rozporządzenia z cenami referencyjnymi na 2019 r. dla elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW przyjęto cenę 370 zł/MWh, a dla instalacji PV o mocy ponad 1 MW – cenę 350 zł/MWh.

To poziomy istotnie niższe od cen referencyjnych przyjmowanych na poprzednie lata.

Ceny referencyjne dla instalacji fotowoltaicznych o jednostkowej mocy do 1 MW w aukcjach na 2018 r. określono na poziomie 420 zł/MWh, rok wcześniej – na 450 zł/MWh, a w roku 2016 – 465 zł/MWh.

Natomiast w przypadku instalacji PV o mocy zainstalowanej ponad 1 MW cena referencyjna w roku 2018 wynosiła 400 zł/MWh, rok wcześniej ustalono ją na 425 zł/MWh, a dwa lata wcześniej na 445 zł/MWh.

Planując ceny referencyjne na mającą się odbyć w 2019 roku aukcję wiatrowo-fotowoltaiczną dla projektów o jednostkowej mocy do 1 MW, Ministerstwo Energii przyjęło, że przeciętny koszt inwestycji w farmę fotowoltaiczną w tym koszyku wyniesie 3,1 mln zł/MW, koszty bilansowania handlowego określono na 10 tys. zł rocznie, a pozostałe koszty operacyjne ustalono na 55 tys. zł/rok.

Natomiast dla farm PV o jednostkowej mocy ponad 1 MW przyjęto CAPEX na poziomie 2,75 mln zł, uwzględniono identyczne koszty bilansowania rzędu 10 tys. zł/rok, za to przyjęto wyższe pozostałe koszty operacyjne mające sięgać 70 tys. zł/rok.

W obu przypadkach przyjęto produktywność elektrowni fotowoltaicznych w skali roku na poziomie 1 GWh/MW, a także spadek efektywności produkcji energii rzędu 0,2 proc. rocznie.

Do tego w założeniach finansowych w obu przypadkach uwzględniono wartość rezydualną na poziomie 20 proc., stopę dyskonta 5 proc. oraz amortyzację rozłożoną na 15 lat.

Powyższe wolumeny i wartości energii, a także ceny referencyjne wpisano do projektów rozporządzeń Ministerstwa Energii skierowanych przed świętami do konsultacji, w których termin zgłaszania uwag mija 31 grudnia.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.