Co nowelizacja Prawa Energetycznego zmieni w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych?

Co nowelizacja Prawa Energetycznego zmieni w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych?
foto: Team Massachusetts, flickr cc-by-2.0

{więcej}W nowelizacji Prawa Energetycznego, która ma wprowadzić nowe regulacji w zakresie inwestycji w OZE, a która jest już procedowana w Sejmie, znajduje się kilka istotnych zapisów dla fotowoltaiki.

Nowelizacja Prawa Energetycznego znajduje się już na etapie prac w Sejmie. Jej przyjęcie jest niezbędne, aby oddalić od Polski widmo kary, jaką na nasz kraj chce nałożyć Komisja Europejska za kilkuletnie opóźnienie we wdrożeniu do polskiego prawa zapisów unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii. Jednocześnie, resort gospodarki zapowiada, że nowelizacja PE nie będzie miała wpływu na prace nad ustawą o odnawialnych źródłach energii, która zgodnie z zapewnieniami ministerstwa ma wejść w życie z początkiem przyszłego roku. 

REKLAMA

Nowelizacja PE zawiera szereg istotnych przepisów dla inwestycji fotowoltaicznych, które zostały skopiowane z projektu ustawy o OZE. Nie ma w niej jednak kluczowego elementu nowej ustawy o OZE, czyli nowego systemu dopłat do produkcji zielonej energii. Na wprowadzenie bardziej preferencyjnych stawek za sprzedaż energii wyprodukowanej w systemach fotowoltaicznych inwestorzy muszą poczekać do przyjęcia ustawy, co ma nastąpić na początku przyszłego roku. 

REKLAMA

Nowelizacja Prawa Energetycznego zakłada m.in. wprowadzenie nowej, uprzywilejowanej grupy instalacji OZE o mocy nominalnej do 40 kW. Mikroinstalacje o w/w mocy mogą już wkrótce zostać zwolnione z opłaty przyłączeniowej, a inwestor ubiegający się o wydanie warunków przyłączenia nie będzie musiał przedstawiać decyzji o warunkach zabudowy czy wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jedynie dokument poświadczający prawo do nieruchomości, na której ma powstać mikroinstalacja. Nowością, która znajduje się w projekcie nowelizacji Prawa Energetycznego, jest także zapis mówiący, iż w przypadku instalacji o mocy do 5 MW inwestor będzie musiał wnieść jedynie połowę opłaty przyłączeniowej. 
gramwzielone.pl