Powstało Polskie Stowarzyszenie Energetyki Fotowoltaicznej

Powstało Polskie Stowarzyszenie Energetyki Fotowoltaicznej
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Fotowoltaicznej

{więcej}Polskie Stowarzyszenie Energetyki Fotowoltaicznej to organizacja pozarządowa, której misją jest działanie na rzecz rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce. Stowarzyszenie zawiązało się, by propagować wiedzę i działać na rzecz promowania energetyki fotowoltaicznej. 23 kwietnia w Warszawie, w Sali Banku Ochrony Środowiska, odbyło się walne zebranie założycielskie organizacji, podczas którego uchwalono statut i przedstawiono główne cele PSEF.

Chcemy zachęcać przedstawicieli świata polityki, administracji i gospodarki, by dostrzegli potencjał fotowoltaiki. Mamy nadzieję, że dzięki działalności Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Fotowoltaicznej wkrótce dla naszej branży zaświeci słońce – mówi Komitet Założycielski PSEF w skład, którego wchodzi Christian Schnell, Wojciech Świętochowski, Piotr Rudyszyn i Bartłomiej Pawlak.

REKLAMA

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Fotowoltaicznej chce aktywnie uczestniczyć w pracach nad nową ustawą o odnawialnych źródłach energii i działać na rzecz uproszczenia zapisów prawnych tak, aby inwestowanie w fotowoltaikę w Polsce stało się łatwiejsze. Członkowie organizacji chcą zbudować platformę wymiany doświadczeń i kompetencji dla polskich i zagranicznych inwestorów tak, by móc efektywnie informować o nowych możliwościach w dziedzinie fotowoltaiki. Działające w ramach stowarzyszenia poszczególne komisje naukowo-tematyczne będą zajmować się następującymi tematami: regulacja prawa OZE, finansowanie inwestycji z OZE, współpraca z operatorami sieciowymi, technologia fotowoltaiczna i jej rozwój.

REKLAMA

Stowarzyszenie zrzesza tych, którym zależy na  rozwoju rynku energii odnawialnych w Polsce. Szeregi PSEF mogą zasilić: producenci modułów fotowoltaicznych, falowników i konstrukcji nośnych, deweloperzy projektów, instytucje finansujące, generalni wykonawcy, inwestorzy branżowi, wiodące firmy konsultingowe, a także prosumenci. 
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Fotowoltaicznej